Vytvoření chodníku mezi ulicí 2. Polské armády a Obloukovou u restaurace Fabrika

Nahrazení současného lidmi vyšlapaného chodníku, který spojuje přechody na ulici a 2. polské armády a Obloukové ulici, zpevněným asfaltovým chodníkem nebo chodníkem ze zámkové dlažby.
Nerealizovatelné
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Odhadované náklady

70000 Kč

Umístění

Mezi ulicí 2. Polské armády a Oblouková

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Město Děčín již nechává zpracovávat projektovou dokumentaci na tento záměr. Realizaci předpokládáme v roce 2018 - 2019 z jiných obecních zdrojů.

Ostatní návrhy