Kontejnery na odpad v Křížové ulici

Nahrazení nevzhledných kontejnerů v Křížové ulici kontejnery polozapuštěnými do země.
Nerealizovatelné
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Odhadované náklady

400000 Kč

Umístění

Křížová ulice, Děčín I

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Umístění kontejnerů v takto významné kulturní památkové zóně (Kostel Povýšení sv. Kříže s kaplí P. Marie Sněžné, Měšťanský dům č.p. 134, Dlouhá jízda) je třeba koncepčně posoudit. Dle památkové péče by nevhodné umístění bez návaznosti na ostatní využití prostoru mohlo mít negativní vliv na prostředí kulturních památek. Zároveň finanční náklady vzhledem k umístění do svahu a nutné přeložky veřejného osvětlení by převyšovaly maximální povolenou částku na jeden projekt.

Nejnovější návrhy