Příprava projektové dokumentace na stavbu chodníku v Březinách podle silnice II/262

Připravit projektovou dokumentaci pro realizaci chodníku podle velice frekventované silnice II/262 od autobusové zastávky „Březiny – škola“ až k zastávce „Březiny – horní“. Předmětem projektu je zbudování chodníku podle jedné strany silnice II/262 v intravilánu města. Povrch betonová dlažba, betonové obrubníky. Navrhoval bych též do projektu zařadit rovnou i veřejné osvětlení, ale to není podmínkou, obzvlášť, kdyby se to pak nevešlo do té částky.
Nerealizovatelné
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Od autobusové zastávky „Březiny – škola“ až k zastávce „Březiny – horní“

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Pozemky podél silnice II/262 nejsou v majetku města, pro tvorbu projektové dokumentace a obdržení následného stavebního povolení by byl nutný jejich výkup, přičemž výkup pozemků představuje větší finanční zátěž, než je stanovený maximální limit, a delší časovou náročnost, tudíž by návrh ani nebylo možné zrealizovat do jednoho roku.