Chodník z Březin do Libverdy

Dočkáme se dokončení chodníku mezi Březinami a Libverdou? Bezpečně lze po chodníku dojít od točny MHD až k fotbalovému stadionu, dál ne. Doporučuji v případě dostatečné podpory hlasů realizovat alespoň část chodníku.
Nerealizovatelné
2022
Sdílet:

Pokračování chodníku do Libverdy velmi chybí. Chůze po silnici, kudy denně projede několik tisíc vozidel a provoz se rok od roku zahušťuje, je nebezpečná. V poslední době se po části silnice pohybují i koně s doprovodem. Při jejich míjení chodci vstupují hluboko do vozovky, po které mnohdy jedou auta rychlostí 50 a více km/hodinu. Pro pěší se jedná o nepříjemnou kolizní situaci. Čeká snad vedení města na nehodu s tragickými následky, než se rozhodne bezpečnost chodců v této části Děčína řešit?
Pokud neplánuje město dobudovat chodník v rámci běžného investičního rozpočtu, požadujeme nechat alespoň o návrhu hlasovat. Dosud k tomu úředníci města nenašli odvahu a vymýšlejí pseudoargumenty proč nepustit návrh k hlasování.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Viz mapa.

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

V návrhu je dostatečně popsána důležitost řešení, bohužel však tento návrh nesplňuje podmínky Tvoříme Děčín. Jeho náklady výrazně převyšují stanovenou maximální hranici celkových nákladů 500.000,- Kč. Návrh proto nepostupuje do hlasování.

Za oddělení nakládání s majetkem města - pozemek - komunikace v majetku města - realizovatelnost - ano.
Za oddělení přípravy a realizace staveb - náklady výrazně převyšují limit participativního rozpočtu - realizovatelnost ne.

Stavba je mimo zájem památkové péče.
- Záměr podléhá povolení dle stavebního zákona.

Záměr se nachází mimo zastavěné území v zóně ZPF - zóna zemědělských kultur a není s jejím funkčním využitím v rozporu. Se záměrem souhlasíme.

Návrh je nutné řešit komplexně, tzn. stavba chodníku od fotbalového hřiště Březiny po nově vybudovaný záliv MHD (chodníky u školy Libverda). Předpokládáme nejen stavbu chodníku, ale také úpravy vozovky a zpevnění přilehlých svahů (pravděpodobně opěrné zdi). Zřejmě bude také nutné řešit majetkoprávní vypořádání. Uvedený rozsah stavby přesáhne stanovený limit 500 tis. Kč.

Realizovatelnost - NE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy