Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu

Děčín má přirozeně příznivé podmínky pro provozování outdoorových sportů, ale zatím je nikterak nepodporuje (výjimka snad je nově vytvořená Via Ferrata). Velký podíl zelených ploch uvnitř města by umožnil bezpečně provádět tyto aktivity i celkem malým dětem. V konkrétním případě myslím vybudování systému pevných tratí „orientačního běhu“ a podobných pevných tratí tzv. „bojovek“ přímo v městských lesoparcích.
Realizované
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

V lesoparku na Pastýřské stěně postavil v r. 2011 KOB Děčín ve spolupráci s českým svazem orientačního běhu a MŠMT tratě OB včetně vytvořených map, které byly k dispozici v pokladně ZOO.  Bohužel značení kontrol bylo postupně zdevastováno a dnes jsou tratě prakticky nepoužitelné. Kromě toho využívání těchto tratí nebylo bohužel dostatečně propagováno na veřejnosti.

Současně existuje z Mistrovství ČR v r.2012 zmapovaný prostor centra Děčína (pro nás zajímavý prostor Mariánské louky, zámku, zámeckých zahrad a těsného okolí – příloha č.2), který by bylo možné využít pro stavbu podobných tratí odstupňovaných dle délky a obtížnosti pro různě staré a různě zdatné děti.

Případný další vhodný prostor lze nalézt na Kvádrberku, kde je třeba počítat s tím, že je to prostor více otevřený do volné krajiny a ne tedy úplně vhodný pro nejmenší uživatele.

ODŮVODNĚNÍ: Původní myšlenka realizovaná v lesoparku Pastýřská stěna, t.j.  poskytnout sportovní veřejnosti v příměstském parku trať orienťáku s pevnými kontrolami pro vyzkoušení, je v prostředí města Děčína  geniální. Bohužel malá informovanost o vlastním projektu a široké veřejnosti o tom, co je to orientační běh či spíše, jak vypadá trať orienťáku a jak ji lze využít pro hrátky, zábavu i sport způsobily, že se poprvé ve veřejnosti neprosadila.

Dotažení do konce s využitím zkušeností a s dobrou profesionální podporou by mohlo vést k tomu, že Děčín bude mít opět něco super jako dnes ferratu uprostřed města, co jiná města nemají, a přitáhne to zájemce z okolí, včetně Německa, a poskytne zábavu obyvatelům a hlavně jejich dětem. Případně budeme vzorem pro ostatní města – představuji si takové tratě třeba v Praze ve Stromovce nebo v parku Grébovka.

Obě tratě v lesoparku Pastýřská stěna jsem několikrát použil s houfem svých vnoučat a jejich kamarádů a byla to opravdu dobrá zábava. Děti se něco naučily a zasportovaly si ve volné přírodě a byly nadšeny.   Ze zkušenosti s vlastními vnoučaty tedy vím, že děti od cca 4 až 5 let jsou intuitivně schopné chápat mapu a příklad starších vzorů je pro ně nesmírně vzrušující a inspirující a tuto aktivitu považují za úžasnou zábavu a s nadšením odhazují notebook.

Prostor Mariánské louky a zámeckých zahrad je navíc pro děti bezpečný, přehledný a svým způsobem jasně ohraničený, takže bezpečnost malých sportovců lze spolehlivě zajistit.

Tratě lze využít různě: se skupinou dětí uspořádat závod jednotlivců, pro různě staré děti uspořádat závod s hlídkami z mladších a starších dětí, s jednotlivými dětmi udělat instruktážní průchod tratě, dítě samostatně prochází trať v doprovodu dospělého nebo staršího dítěte. 

POPIS: 

  1. Navrhuji převzít správu a údržbu dvou tratí v lesoparku na Pastýřské stěně do správy města, obnovit značení a zajistit propagaci instalováním informační tabule na parkovišti u ZOO a u městských informačních center a na hlavním nádraží, zajistit pravidelnou údržbu. Dojednat právo k nakládání s mapovými podklady, případně si zajistit kooperaci autora mapy. Tratě jsou umístěny v přírodním lese, přesto se děti (po dostatečné instruktáži) nemohou ztratit. Obě tratě vedou kolem a v dohledu oplocení ZOO, takže v případě ztráty orientace je plot spolehlivým vodítkem, jak se vrátit na výchozí bod.
  2. V prostoru Zámeckých zahrad vybudovat několik pevných tratí (na př. 10) odstupňovaných dle délky, obtížnosti a počtu kontrol. Příklad viz příloha č. 3. Některé tratě by pro zpestření mohly být pojaty ne jako čistě sportovně orientační, ale jako tratě tzv. dětských „bojovek“ a kombinovány s hledáním kontrol pomocí údajů GPS nebo údajů azimutu a vzdálenosti případně s řešením jakýchsi tajenek (převzít cosi z Geocachingu ). Vzhledem k tomu, že prostor, je kulturně i technicky kultivovaný, přehledný a dohledatelnost tedy snadná s přesností na čtvereční metr, kontrolní body by byly vyznačeny velmi nenápadnými značkami (nikoli klasické kontroly orientačního běhu – červeno bílé lampionky). Tyto značky by pro nezasvěcené byly prakticky nepostřehnutelné a nenarušily by vzhled dotyčných parkových ploch. Na př. barevné v zemi zatlučené kovové kolíky s číslem a písmenem (barva trasy, číslo pořadí na trase, písmeno – identifikace kontroly). S houfem svých vnoučat (letos věk 6, 9, 10 a 12 let) provádím tyto aktivity již třetí prázdniny. Značení kontrol bylo tak nenápadné, že nikdy nedošlo od nezasvěcené veřejnosti k narušení trasy (hřebík rozměru 100 mm s praporkem z plastové lepenky).

S ohledem na to, že prostory zámeckých zahrad nejsou přístupné celoročně, by bylo škoda nevyužít pro tyto účely prostory tak vhodné, budou trasy označeny jako letní (zasahující do zámeckých zahrad) a přístupné jen v létě a zimní, přístupné celoročně.

Zajistit propagaci informačními tabulemi u pokladny zámku, městských informačních center a u vstupu na Mariánskou louku.

  1. Zřídit informace na webu města a uložit zde příslušné mapy ke stažení příp. k získání tiskem v informačních centrech a v pokladně zámku.

 

AKTUALIZACE: článek o realizaci projektu naleznete zde.

Odhadované náklady

200000 Kč
Pozn.: Na propagační tabule, softwarové práce, materiál kontrol odhaduji max. 160 000,-Kč; Spolupráci s KOB Děčín předpokládám jako neziskovou (tedy případné nezbytné náklady při úpravě a poskytnutí mapových podkladů ) odhaduji max. 30 000,-Kč; Moje spolupráce ( jsem ochoten a schopen navrhnout a označit tratě ) bezplatná; 2. Provoz: Údržba tabulí, kontrolních bodů a softwaru odhaduji na max. 10 000 Kč/rok

Umístění

Lesopark Pastýřská stěna, Mariánská louka a přilehlé parkové prostory zámku.