Děčínský obr

Obr jako dětský herní prvek, jako umělecký objekt
Realizovatelné
2022
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Objekt by byl tvořený kovovou konstrukcí a dřevěnými prkny.

Realizace by mohla proběhnout formou veřejné akce, na které by oslovení sochaři vytvořili tento objekt (akce „Sochaři Děčínu“).

Vyčíslené náklady tvoří materiál i provedené práce.

Na základě doporučení dotčených odborů a městského architekta souhlasím s případným výběrem vhodnějšího místa pro umístění objektu.

V případě, že by objekt nemohl být certifikován jako dětský herní prvek, může být instalován jakožto socha – umělecký objekt.

 

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Vnitroblok Zámecká

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Za oddělení nakládání s majetkem města - vnitroblok Zámecká - pozemek je ve vlastnictví města, oddělení přípravy a realizace staveb připravuje projekt revitalizace - realizovat ano v souladu s projektem. Za oddělení přípravy a realizace staveb - pravděpodobně by bylo možné dodatečně umístit do vnitrobloku Zámecká - realizovatelnost ano.

Odbor místního hospodářství

Vzhledem k blízkosti areálu zámku a zpracovanému návrhu na úpravu celého vnitrobloku nesouhlasíme s umístěním navrhovaných skulptur do tohoto prostoru.
Obr, evokující pastýře by mohl být umístěn v lesoparku na Pastýřské stěně, kde by mohl připomínat pověst o pastýři, po němž má skalní stěna jméno. Figura připomínající severského trolla by též našla vhodnější umístění v přírodní lokalitě, nikoli uprostřed města.
- Záměr podléhá povolení dle stavebního zákona.

odbor stavební úřad, odd. územního rozhodování, památkové péče

Záměr se nachází v zastavěném území v zóně SC - smíšená městská zóna, není v rozporu s územním plánem.

odbor stavební úřad, odd. Úřad územního plánování

Vzhledem k blízkosti areálu zámku a zpracovanému návrhu na úpravu celého vnitrobloku nesouhlasíme s umístěním prvku do tohoto prostoru. Navrhujeme umístění v lese za zadní bránou ZOO v místě, kde dříve byla lesní posilovna. Před uvedením do provozu je nutná certifikace prvku - musí splňovat platné normy.

odbor komunikací a dopravy

Jako mimořádně vhodné místo pro realizaci tohoto objektu navrhuji Pastýřskou stěnu, oblast mezi ZOO a restaurací Nebíčko v lesoparku. V současnosti město plánuje jednak obnovu vlastního areálu restaurace na Pastýřské stěně, ale uvažuje i o znovupropojení ZOO otevřením turniketu směrem k restauraci. Mělo by dojít k vyřezání náletů i k obnově cest. Socha by tak mohla být do celkového uchopení této lokality s velkou výhodou využita. Došlo by k pokračování atraktivity ZOO do parku. Vše by bylo nezbytné předem dobře koncepčně vyřešit. Předběžně se jako jedno z potenciálně vhodných míst jeví kousek od plotu ZOO nad ohbím silnice k restauraci, v místě nad bývalou studánkou. Stejně tak by socha - záleželo by vždy na jejím vyznění - mohla být i daleko blíž k restauraci, v místech navazujících srovnanou plochu před bránou restauračního areálu.
Za vyloženě nevhodné místo kam sochu dát bych viděl Mariánskou louku. V úvahu připadá také místo někde poblíž Kocandy, ale tam by bylo také potřebné nejprve provést koncepci celého prostoru, a navíc je to zátopová oblast.
Dokázal bych si představit její umístění někde v oblasti Kvádrberku, kde mezi nemocnicí a Střelnicí by také před umístěním sochy muselo dojít k celkovému prostorovému a koncepčnímu uchopení lokality. Obdobně jako na Pastýřáku i zde by tak mohlo dojít k přehodnocení v minulosti mimořádně důležité odpočinkové oblasti města.
To už bych začal procházet obdobné děčínské lokality, kde by ale všude umístění musely předcházet poměrně náročné koncepční a prostorové úvahy. Jednalo by se o Bažantnici - tam je potenciálně vhodných míst celá řada, park U Kaple, nebo i centrální oblasti sídlišť Bynov nebo Křešice.
Pokud bych v souvislosti s takto pojatými objekty viděl nějakou opravdovou výzvu, bylo by to hledat - ideálně za podpory místních - nějakou lokalitu v centrální části křešického nebo boletického sídliště.

městský architekt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *