Parkour/Workout hřiště v Želenicích

Parkour rozšíření Workoutového hřiště v Želenicích. Na přání místních, a to hlavně dětí a rodičů, využívajících plac u lesoparku Bažantnice, bychom rádi rozšířili Workoutové hřiště v Želenicích o první parkourové prvky. Hřiště má velký úspěch a významně oživilo místo. Využívá ho řada občanů všech věkových kategorií, proto bychom rádi prostor nadále zvelebovali s vaší malou pomocí při hlasování. Hřiště je pro všechny! Vážíme si toho, děkujeme!
Realizovatelné
2022
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Parkourové prvky k Workoutovému hřišti v Želenicích.
CO JE PARKOUR?
Parkour je pohybové nesoutěžní umění, které učí člověka plynulému pohybu z bodu A do bodu B, a to v městském nebo přírodním prostředí. Fyzická část této aktivity je definována přirozenými pohyby člověka a také řadou standardizovaných technik. K praktickému využití je potřeba schopnost improvizace a kreativity. Parkour přispívá k osobnímu fyzickému rozvoji jedinců a zároveň se obvykle stává životní cestou i životní filozofií.

Projekt bude konzultován s parkourovým svazem.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

vedle Workoutového hřiště v Želenicích, U Tvrze

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Za oddělení nakládání s majetkem města - pozemky v majetku města - realizovatelnost ano. Za oddělení přípravy a realizace staveb - není v kolizi s žádnou investiční akcí - realizovatelnost ano.

Odbor místního hospodářství

Stavba je v blízkosti archeologické lokalita Tvrziště Želenice. V případě jejího výběru je nezbytné ji koordinovat s již zpracovanými ideovými návrhy na úpravu parku Bažantnice.
- Podléhá povolení dle stavebního zákona.

odbor stavební úřad, odd. územního rozhodování, památkové péče

Záměr se nachází v zastavěném území v zóně S - areály tělovýchovy a sportu. Se záměrem souhlasíme.

odbor stavební úřad, odd. Úřad územního plánování

Se záměrem souhlasíme, plocha je vhodná pro využítí Parkouru.

odbor komunikací a dopravy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy