Zbraslavský divadelní amfiteátr

Zbraslav nemá pro účely venkovních divadelních představení, koncertů či promítání vhodné místo. Divadelní festival organizovaný v roce 2020 ukázal zájem občanů Zbraslavi o divadelní představení jak pro dospělé tak pro děti a zároveň ukázal, že tyto aktivity se mohou stát velmi příjemnou komunitní akcí pro celé rodiny. Úpravy Městské zahrady včetně zázemí by umožnili konání podobných akcí.
Realizovatelné
2021
Sdílet:

Návrh spočívá v úpravách Městské zahrady, kdy by současný prostor hlediště mohl být doplněn o pevná či rozebíratelná místa pro posezení diváků. Dále by došlo k úpravám v prostoru altánku a jeviště, které by umožnilo jednoduchou instalaci podia a kulis pro jednotlivá představení, nebo plátna pro veřejné projekce. V rámci úprav by došlo k zajištění zázemí pro účinkující například formou přístavby či mobilní jednotky. V neposlední řadě by došlo k nákupu vybavení a prostory by byly upraveny pro jednoduchou instalaci osvětlení, přívodu elektrické energie a dalšího technického vybavení. V případě zbývajících finančních prostředků by mohlo dojít i ke zkrášlení stávajících veřejných toalet.

Přiložené obrázky jsou pouze inspirativní. Detaily projektu by byly dopracovány společně s projektantem v rámci realizovatelnosti projektu.

Kategorie podání návrhu: Tvrdý (investiční) návrh
Navrhovatel: Václav a Saša Rašilovovi
Předpokládané náklady:  1 400 000,- Kč

Odhadované náklady

1400000 Kč

Umístění

Městská zahrada

Ostatní návrhy