Sanace černé skládky v Borovičkách

Odstranění černé skládky za účelem zamezení dalšího znečišťování přírodního prostředí a celková revitalizace tohoto území. Celkový charakter plochy je zanedbaný a mohl by být využit k procházkám či jiným venkovním aktivitám.
Nerealizovatelné
2017
Sdílet:

„Než dojde k odstraňování černé skládky, musí se zařídit přístupová cesta, která by byla vedena z velké horní plochy v Borovičkách přes „veřejné ohniště“ směrem k místu (využití menšího pracovního stroje). Vykácí se některé stromy a keře, které brání průjezdu a poté bude následně odstraňována černá skládka. Skládka by byla odstraněna pouze z části, jelikož finanční dotace přes tento projekt nedokáže odstranit skládku úplně. Bylo by dobré alespoň začít a v průběh dalších let místo kvalitně revitalizovat.“

Předpokládané náklady: 250 000 Kč vč. DPH

Navrhovatel: Michal Chovanec

Odhadované náklady

250000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Navrhovatel návrh stáhl, s odůvodněním, aby dostaly přednost jiné projekty. Uvádí, že po konzultaci s úředníky MČ se tento projekt nehodí do participativního rozpočtu.