Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Paškova

Stávající dětské hřiště je umístěno na křižovatce ulic Paškova a Vilímkova, která je oploceno a dále ještě rozděleno na část pro míčové hry a část dětského hřiště s herními prvky. Na dětském hřišti se nacházejí herní prvky, které byly realizovány z části v roce 2002 a z části v roce 2011 s tím, že jejich stávající stav včetně mobiliáře vykazuje velkou opotřebovanost. Stávající plocha dětského hřiště je členěna pouze s ohledem na požadavky dopadových ploch jednotlivých herních prvků, a kromě jejich technického stavu nevyhovuje ani jejich umístění (zejména kvůli absenci jejich zastínění).
V realizaci
2021
Sdílet:

Studii rekonstrukce dětského hřiště zpracovala společnost Trevisan atelier+, krajinářská architektura/landscape architecture v listopadu roku 2020.
Navrhované řešení zachovává původní členění hřiště na dvě části, a to část pro míčové hry a část dětského hřiště s multifunkčními herními prvky různých velikostí doplněné terénními valy pro umístění prolézacího tunelu a terénních skluzavek. V prostoru hřiště budou dále umístěny lavičky, piknikové stoly, odpadkové koše a přenosná lehátka
Hřiště je navrženo především z materiálů na přírodní bázi, jako písek, beton a dřevo. Součástí je i ovál z litého pryžového povrchu. Veškeré dopadové plochy jsou souhrnně řešeny jako pískové a herní prvky včetně mobiliáře jako dřevěné s kovovou konstrukcí a detaily.
Plocha dětského hřiště bude doplněna o vegetaci, která bude pohledově izolovat hřiště od křižovatky a sousední zahrady. Jednotlivé rostliny a dřeviny jsou voleny tak, aby neohrožovaly děti a zároveň umožňovaly kreativní hru a plnily funkci zastínění.

Kategorie: Tvrdý investiční návrh MČ
Předpokládané náklady: 3 400 000,- Kč

Odhadované náklady

3400000 Kč

Umístění

Dětské hřiště je umístěno na pozemku parc.č. 1291 v k.ú. Zbraslav na křižovatce ulic Paškova a Vilímkova.