Revitalizace prostranství kolem rybníku v Lahovičkách

Cílem návrhu je revitalizovat prostranství okolo rybníku v Lahovičkách, který je nejen pro místní obyvatele významnou rekreační zónou. 
Nerealizovatelné
2016
Sdílet:

Návrh zahrnuje  instalaci mobiliáře pro zpříjemnění trávení volného času u vody: 3 lavičky s odpadkovými koši a pytlíky na psí exkrementy a následně zbudování 3 parkovacích míst podél ulice K Sádkám a osazení dřevěného držáku na kola.

Navrhovatelka: Zuzana Josková

Rozpočet: 143.368,- Kč

Odhadované náklady

145000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Návrh je nerealizovatelný s ohledem na komplikované majetkové vztahy v dané lokalitě.