Ve šlépějích zbraslavských osobností (divadelní dílny pro ZŠ)

Návrh spočíval ve vytvoření interaktivních vzdělávacích dramatických programů (tzv. dílen) „na klíč“ pro 6.-9. třídy 2. stupně zbraslavské ZŠ vycházející ze životních peripetií konkrétní osobnosti spjaté se Zbraslaví. Příjemcem tohoto návrhu jsou žáci ZŠ v rámci výuky a z hlediska školy není možné zaručit, že by se podařilo tyto dílny do výuky zařadit a projekt zrealizovat.
Nerealizovatelné
2021
Sdílet:

Odhadované náklady

50000 Kč

Umístění

Ostatní návrhy