Oáza klidu s ovocnými stromy

Cílem návrhu je vytvořit místo klidu a odpočinku při cestě ze školy i školky, na nákup, procházce i jiné příležitosti pro všechny občany Zbraslavi a jejích návštěvnících. Ovocný sad s rozkvetlou loukou by se měl rozkládat na pozemku patřícím městu vedle workoutového a basketbalového hřiště nedaleko ulice K Nové škole. V tuto chvíli je tento velký pozemek zcela nevyužívaný. Na ploše by se vysadilo přes 20 ovocných stromků (nebo méně více vzrostlých stromků) a 3 duby. Tento celek by vytvořil oázu klidu a během léta a podzimu, bychom si na zralém ovoci mohli pochutnat. Ovocný sad by byl doplněn lavičkou k odpočinku, s krásnými výhledy do krajiny.
V realizaci
2019
Sdílet:

Stromy chrání před hlukem, prachem a větrem, zamezují erozi, jsou domovem pro zvířata, zvyšují biologickou rozmanitost, zvyšují vlhkost vzduchu (o 5 – 20%), pomáhají zmírnit globální oteplování, snižují úroveň stresu, umožňují nám hrát si a vnímat krásu, zpomalují provoz, snižují nároky na spotřebu energie, uzdravují, zvyšují lukrativnost pozemků, ochlazují města a ulice atd.
Stromy a vegetace jsou mimořádnou hodnotou místa. Je to organismus, který chřadne a odumírá, pokud nemá snesitelné podmínky. Jeho růst nelze urychlit, pouze podpořit. Nejsou to konstrukční prvky a není to stavební kámen. Pokud budeme chytře přistupovat k zeleni našich měst, té stávající i budoucí, odmění se nám svými nedocenitelnými pozitivními vlastnostmi.

Předpokládané náklady: 400.000,- Kč vč. DPH

Autorka návrhu: Lucie Burišin

Odhadované náklady

400000 Kč

Umístění

Na pozemku vedle workoutového a basketbalového hřiště nedaleko ulice K Nové škole.

Ostatní návrhy