Čtením to tu žije!

Cílem projektu je zvýšit motivaci dětí číst. Chceme dětem na prvním stupni ZŠ přiblížit čtení jako jedinečnou zábavu, která jim přirozeně vnáší do života důležité poznatky a rozvíjí řadu celoživotních vztahů – vztah k lidem, okolnímu světu i literatuře. Schopnost číst, rozumět smyslu textů a použít získané informace je klíčová pro vzdělání a budoucí uplatnění našich dětí.
Realizovatelné
2021
Sdílet:

Pro to, aby si děti čtení oblíbily a považovaly je za samozřejmé, je potřeba, aby měly knihy nadosah. Dětské oddělení místní knihovny je od školy vzdálené půl hodiny chůze. Protože naší snahou je, aby se děti s knihami setkávaly každodenně, chceme jim ve škole nabídnout volný přístup k zajímavým knihám a prostor, kde si čtení mohou vychutnat.

Návrh obsahuje:

  •  Pasování prvňáčků na čtenáře
    Půjde o slavnostní setkání, při němž prvňáci vstoupí do úžasného světa knih. Přivítá je v něm vybraný spisovatel nebo spisovatelka, předá každému pasovací listinu a knížku podle výběru paní učitelek. Slavnost se odehraje za účasti rodičů a prarodičů dětí. Tím, že čtenářství věnujeme samostatnou slavnostní akci, mu v očích prvňáků i jejich rodičů dodáme patřičnou váhu. Odehraje se v druhém pololetí školního roku 2021/22, ale může se z něj stát i nová školní tradice.
  • Čtenářský koutek pro děti
    Na chodbě v 1. patře ZŠ v ulici Nad Parkem bychom chtěli vytvořit volně přístupný čtenářský koutek s knihovnami a pohodlným sezením, kde si děti budou moci kdykoli prohlížet knížky a půjčovat si je i domů. Díky tomu bude každé dítě mít knihy nadosah. Koutek zařídíme částečně nábytkem, který má škola k dispozici, částečně z Participativního rozpočtu (konkrétně koupíme koberec, pohovku a dekorační prvky na stěnu). Vybavíme ho novými knihami a knihami získanými za pomoci rodičů. Stěny čtenářského koutku budou moci sloužit jako galerie dětských výtvarných a literárních děl


Kategorie:
 Měkký (neinvestiční) návrh
Navrhovatelka: Štěpánka Pašková
Předpokládané náklady: 50 000,- Kč

Odhadované náklady

50000 Kč

Umístění