Přijdu včas – Zbraslav jako bezpečné místo pro děti!

Cílem návrhu je zvýšení bezpečnosti dětí na dětském hřišti umístěním speciálních hodin s tlačítkem rychlé pomoci a odpadkovým košem, umístěných u  vchodu na dětské hřiště Paškova.  Hodiny v sobě integrují více funkcí: zvýšení bezpečnosti dětí, připomínají dětem včasné návraty domů, naučí děti zodpovědnosti vůči druhému, sníží strach rodičů o své nejmilejší, naučí děti pečovat o své okolí, zajistí včas lékařskou a bezpečnostní pomoc.
Realizovatelné
2017
Sdílet:

Dnešní doba nám přináší nejen spoustu možností, ale i rizik. Rodiče dětí mívají největší obavu o své děti a jejich bezpečnost. Žádný rodič si nepřeje, aby se jeho dítě setkalo s nebezpečným člověkem nebo se zranilo při hře na dětském hřišti. V dnešní době, kdy nelze stoprocentně vyloučit žádné riziko, je důležité připravit děti na různá úskalí, aby věděli, jak se mají v určité situaci zachovat, stejně tak důležité je, aby měli děti možnost zavolat si rychlou pomoc, pokud už k něčemu dojde. Nikdo si jistě nepřeje, aby to bylo potřeba, nicméně je důležité, aby tuto možnost děti měli. Riziko úrazu na dětském hřišti není malé, a pokud by nebyl v dosahu žádný dospělý člověk, který by zavolal pomoc, tak mohou děti zpanikařit a než dojde k pomoci zraněnému, tak může uplynout spousta drahocenného času. Pokud budou mít děti k dispozici tlačítko, kterým budou moci nahlásit, co se stalo a požádat o pomoc, tak to jistě výrazně zkrátí dobu, než bude potřebná pomoc poskytnuta. Stejně tak je důležité, aby děti měli možnost zavolat rychlou pomoc v případě, pokud by je někdo ohrožoval. Další výhodou instalace tohoto zařízení na dětské hřiště je to, že děti budou vědět, kolik je hodin a nebudou chodit pozdě domů.

Toto zařízení pomůže potlačit vandalismus dětí a mládeže. Díky tomuto systému nám tak odpadne složité vysvětlování kde se nacházíme a pomoc může přijet co nejdříve.

Toto zařízení hodin je symbolem DOMOVA, BEZPEČÍ A ČISTOTY.

PATRON PROJEKTU – generálmajor Ing. Hynek Blaško (Velitel Společných sil AČR v Olomouci, kterému byl v roce 2008 z dětského hřiště unesen devítiletý syn. Po několika týdnech byl chlapec nalezen zavražděný….) „Měli bychom si vážit lidí, kterým není bezpečnost dětí lhostejná. Člověk je lhostejný jen do doby, než se jej osobně dotkne nepříjemná věc. Kdyby to mělo zachránit jednomu dítěti život, stojí to za to…“

Rodiče malých dětí také upozorňují na nedostačující malé odpadkové koše na hřištích.

Předpokládané náklady: 163 000 Kč vč. DPH

Navrhovatel: Kamil Fedjuk

Odhadované náklady

163000 Kč

Umístění

Ostatní návrhy