Vybudování parkovací plochy u vstupu na hřbitov

V místě proti vstupu na tzv. nový hřbitov návštěvníci parkují vpravo od asfaltové jednosměrné vozovky na neupravené, nerovné ploše (cca 5 x 15m) vyježděné od vozidel.
Nerealizovatelné
2017
Sdílet:

Navrhuji na stejném místě vybudování parkovací plochy o rozměrech 14 x 5 m (s kapacitou pro 5 až 6 vozidel) vydlážděné kamennou dlažbou s obloukovou vazbou olemovanou obrubníky, označenou svislou dopravní značkou s doplňující tabulkou „pouze pro návštěvníky hřbitova“ a časovým omezením parkování.

Navrhovaná úprava bude přínosná pro všechny místní i přespolní návštěvníky hřbitova, kteří by jí jistě uvítali (třeba by nevystupovali z auta do louže či bláta a to následně nebylo přenášeno autem na komunikaci) a také by prostor působil upraveně, byl pohlednější než stávající.

Navrhovatel: Ladislav Vlček

Rozpočet: 165.000,- Kč

Odhadované náklady

165000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Návrh je nerealizovatelný z důvodu časové náročnosti; nelze jej zrealizovat do konce roku 2018.

Ostatní návrhy