Obnova českých tradic

Návrh mezigeneračního projektu  má za cíl propojení tří generací (dětí – rodičů – prarodičů) při rukodělných činnostech během roku v kontextu českých tradic. Smyslem je předávání zkušeností při společné práci, kdy se děti učí od starších generací zážitkovou formou základům sebeobsluhy (ruční práce, vaření, pečení aj. činnosti) a zároveň se aktivizují a motivují občané v seniorském věku.
Realizovatelné
2016
Sdílet:

Po domluvě s navrhovatelkou se tento projekt uchází o finanční podporu v rámci Programu pro poskytování dotací MČ Praha-Zbraslav v oblasti volného času, kultury, sportu, vzdělávání a v sociální oblasti.

Návrh zahrnuje dvě etapy, realizované v Klubu aktivního stáří pro děti ve věku 9 – 15 let a to za 1) formou podzimního každotýdenního kurzu a za 2) formou týdenního příměstského táboru v srpnu 2016.

Děti se budou věnovat rukodělným činnostem jako je šití, vyšívání, vaření a pečení (staročeská kuchyně) apod., výuku zajistí dva lektoři a dobrovolníci. Děti si odnesou veškeré své výrobky.

Navrhovatelka: Hana Petrová

Rozpočet: 40.000,- Kč

Odhadované náklady

40000 Kč

Umístění