Sluneční město pro budoucnost – architektonická soutěž revitalizace parku v okolí oválu

Cílem návrhu je realizace architektonické soutěže a následné zpracování studie proveditelnosti vítězného návrhu. Před vypsáním soutěže by měl proběhnout průzkum mezi obyvateli Zbraslavi, zejména pak těmi žijícími v okolí, jaký typ dalšího rozvoje této lokality by preferovali, jaké prvky by zde uvítali, mohlo by dojít i k hlasování o preferencích. Výstupy šetření  by sloužily jako podklad k vypsání architektonické soutěže.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Návrhu do participativního rozpočtu nemůže mít pouze podobu projektové dokumentace či studie,  návrh a jeho rozpočet musí obsahovat samotnou realizace projektu (resp. musí být zabezpečen zdroj jeho financování).

Lokalita v okolí oválu se v prostoru Horní Zbraslavi postupně vyvinula do podoby centra vyžití a setkávání rodičů s dětmi bydlícími v okolí.

Domnívám se však, že potenciál této lokality ve smyslu poskytnout okolním obyvatelům co nejzajímavější volnočasový prostor není zdaleka plně využit. Návrh proto směřuje k tomu, aby se rozvojovým aktivitám této oblasti dal do budoucna jasnější koncepční rámec, který by zůstal otevřený novým nápadům tak jako dosud, ale zároveň umožnil realizovat dlouhodobější rozvojovou vizi, na jejíž tvorbě by se v optimálním případě spolupodíleli zainteresovaní občané žijící v okolí tohoto veřejného prostoru.

Samotná realizace by pak mohla probíhat buď formou samostatného rozvojového projektu ze strany MČ Praha-Zbraslav nebo postupně v rámci dalších ročníků participativního rozpočtu.

Předpokládané náklady: 400.000,- Kč vč. DPH

Autor návrhu: Pavel Šulc

Odhadované náklady

400000 Kč

Umístění

Ovál na Slunečním městě.