Parkoviště pro návštěvy – Strnady

Strnady jsou nejjižnější zbraslavskou částí. I když jsme městskou částí velmi opomíjenou, tak zde probíhá čilý společenský život, a proto bychom chtěli pro naše návštěvy vybudovat parkoviště.
Nerealizovatelné
2016
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Díky přihlášení tohoto návrhu do participativního rozpočtu a prověření úřadem, se ukázalo, že je v daném místě podle stávajícího projektu parkoviště technicky nerealizovatelné a pokud ano, tak za předpokladu výrazně vyšších nákladů. S navrhovatelkou byly prodiskutovány možnosti změny projektu vedoucí k jeho uskutečnitelnosti.

Kořeny této lokality, tak jak ji dnes chápeme, sahají až do 30-tých let minulého století. Všichni trvale žijící i rekreanti se snažili a snaží zvelebovat toto místo. Navrhujeme vybudování sedmi šikmých parkovacích stání u místní páteřní komunikace, kdy parkovací stání budou již na pozemcích ZO ČZS Strnady. Stávající plocha by měla být zpevněna zatravňovacími dlaždicemi a označena svislou informativní dopravní značkou.

Navrhovatelka: Lenka Krausová – Kindlová

Rozpočet: 109.500,- Kč

Odhadované náklady

110000 Kč

Umístění

Ostatní návrhy