Zachytávání dešťové vody pro závlahu veřejné zeleně

Zachytávání srážek ze střechy je nejlepší varianta. Voda zachycená v podzemní nádrži se bude používat pro zalévání veřejné zeleně.
V realizaci
2019
Sdílet:

Pro  projekt na zachytávání dešťové vody u bytového objektu pro závlahu veřejné zeleně nebyl předložen souhlas vlastníků bytových jednotek, a proto nemohl být návrh zařazen do realizace.

V současné době je zachytávání děšťových vod velké téma, a proto se MČ dohodla s navrhovatelem projektu, že se pokusí realizovat podobný návrh na svém pozemku vedle objektu úřadu MČ a zároveň se pokusí získat na tento projekt dotaci. V roce 2020 byl zadán a vypracován projekt, na jehož základě počátkem roku 2021 požádala MČ o dotaci ze SFŽP v rámci dotační výzvy č. 144 pro právnické osoby tkzv. „Velká dešťovka“, která může činit až 85% celkových nákladů. Tato dotační výzva je průběžná, v letošním roce proběhlo již 2x vyhodnocení projektů, ale zatím nebyl náš projekt postoupen k realizaci, další hodnocení bude počátkem října 2021.
Vzhledem k tomu, že projekt pro zachytávání dešťových vod pro ÚMČ je navržen na maximální objem
získaných dešťových vod, a to dvěma 16m3 nádržemi s vybavením pro přečerpávání a možnost čištění, je
jeho finanční náročnost v řádu cca 1,8-2,0 mil. Kč (Situace C2+C3).

Z tohoto důvodu stále čekáme na možnost získání dotace, neboť finanční prostředky v rámci rozpočtu MČ pro neumožňují akci realizovat bez jejího získání.

 

Zabudování podzemní nádrže a svedení dešťové vody ze stávajících dešťových svodů z budovy ÚMČ. Nádrž by byla vybaveno čerpadlem nebo pumpou pro zalévání.

Předpokládané náklady: 400.000,- Kč vč. DPH

Autor návrhu: Libor Vejpustek

Odhadované náklady

400000 Kč

Umístění

Umístění projektu na pozemku vedle ÚMČ a zachytávání vody z budovy střechy má výhodu zázemí městské části (přípojky, pozemek, servis).