Komunitní kompostér

V bytových domech na Zbraslavi žije mnoho obyvatel, kteří nemají vlastní zahrádku a mají problém s tříděním bioodpadu. Po vytřídění plastů, skla, papíru, kovů a rostlinných olejů zbývá relativně malý objem zbylého odpadu a z toho většinu tvoří bioodpad, který by bylo možné přeměnit na hnojivo. 
Realizovatelné
2016
Sdílet:

Kontejnery na bioodpad se přistavují pouze o víkendu a nejsou vhodné pro domácí bioodpad, existuje také možnost platit za popelnice na bioodpad, které sváží Pražské služby, ale zde se již nedá výsledný kompost využít. V některých městských částech již komunitní kompostéry fungují. Pokud by se tento projekt uskutečnil a byl úspěšný mohl by se realizovat i v dalších částech Zbraslavi, kde je koncentrace bytů bez zahrádek a našel by se dostatečný počet aktivních zájemců.

Komunitní kompostér by se mohl umístit na městském pozemku, například někde u „Oválu“ na Slunečním městě (Pirnerova, Paškova, Jaromíra Vejvody), kde by byl spádovou oblastí pro několik bytových domů.

Kompostér nemůže být otevřen komukoliv, protože by docházelo k vhazování nevhodných odpadků a tím ke znehodnocení kompostu, který jinak může být využit. Obvykle kompostér funguje systémem, že je na něm zámek a přístup mají pouze poučené osoby, které mají zájem ho využívat a ví, co se do něj může dávat. http://www.kokoza.cz/http://www.kompostuj.cz/vime-jak/kompostujeme- na-sidlisti/

Předpokládané náklady: 41 000 Kč vč. DPH

Navrhovatel: Libor Vejpustek

Odhadované náklady

41000 Kč

Umístění

Například někde u „Oválu“ na Slunečním městě (Pirnerova, Paškova, Jaromíra Vejvody).

Ostatní návrhy