Omalovánky „MOJE ZBRASLAV“

Zbraslav má dlouhou a bohatou historii, se kterou by se nejmladší obyvatelé Zbraslavi mohli začít seznamovat zábavnou a kreativní formou již ve velmi útlém věku, a tím prohlubovat svůj vztah a pozitivní vazbu k domovu. Za tímto účelem navrhuji vydání omalovánek „Moje Zbraslav“ určených pro děti ve věku 5-8 let a sestávajících z 10 obrázků k vymalování a z 10 doprovodných básniček-říkanek (na formátu A4).
Realizovatelné
2016
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Výběr ilustrací tematicky zachycuje důležitá historická období města, významné osobnosti s ním spjatých, i současný život na Zbraslavi z pohledu dětí. K předběžně vybraným tématům patří: Keltové na Závisti, Havlín a Třešňovka, Eliška Přemyslovna a slavnosti, Obraz Zbraslavská madona, Zbraslavský zámek, Jan Kaška a divadlo, Závod Zbraslav-Jíloviště a Eliška Junková, Jaromír Vejvoda a Škoda lásky, Plovárna na Vltavě a Vladislav Vančura, Veteran Bicycle Club Zbraslav. Autorkou vyobrazení je Lucie Straková, ilustrátorka řady dětských knih (www.luciestrakova.cz), a autorkou básniček je Blanka Křivánková, autorka dramatické tvorby pro děti.

Obrázky by měly věrně zachycovat konkrétní zbraslavské reálie, ale zároveň mít i imaginativní náboj a podněcovat dětskou fantazii a tvořivost. Omalovánky jsou doplněny o další jednoduché úkoly: u každé básničky doplnit podle smyslu nebo rýmu jedno slovo, u obrázků zase doplnit či domalovat určitou věc dle vlastní představy. Nejde tedy o tradiční omalovánky v běžném slova smyslu, ale spíše o jakési „domalovánky a doříkanky“. Mohly by být například rozdávány dětem při zápisu do 1. třídy jako dárek od města.

Ukázky říkanek:

NAD ZBRASLAVÍ

Poutníky už léta vábí
podivný pár nad Zbraslaví.
Spolu, přitom každý sám
rozhlíží se do všech stran.

Kopec Havlín – tajnůstkář
pro Třešňovku sepsal snář.
Když je celá pod sněhem
jeví se mu jako sen…

Ne tak dětem, ty tam řádí
když na saních souboj svádí.
Třešňovka je totiž svah
a ………… ji má moc rád.

(doplnění rýmu: Havlín)

 

PLOVÁRNA

U zbraslavské plovárny
Vltava si mrmlá tiše,
bez plavců a plavčíků
začíná jí kručet v břiše.

Léto plné rozmarů
kazí řece zábavu!
Stěžuje si a neví že
pan Vančura si to píše!

Málo slunce, samý stín…
i jemu se tento způsob léta
jeví jaksi nešťastným!
Kéž se slunce zase staví
na Zbraslavi u ………..!

(doplnění rýmu: Vltavy)

 

Navrhovatelka: Kateřina Pietrasová, Ph. D.

Rozpočet: 64.300,- Kč

Odhadované náklady

Umístění

Ostatní návrhy