STUDIE PROVEDITELNOSTI – Kolem letiště na kole bezpečně!

Předmětem návrhu je STUDIE PROVEDITELNOSTI cyklostezky vedoucí z Kolína kolem letiště do Zibohlav. Předpokládá se vybudování nového úseku cyklostezky v délce cca 1 km a jejího napojení na stávající méně frekventované nebo dokonce veřejně nevyužívané komunikace. Vznikla by tak nová cyklostezka v celkové délce cca 3,5 km, po které by se kolem kolínského letiště a na něj cestovalo s kolem konečně bezpečně!
ID návrhu: 44
Nerealizovatelné
2023
Sdílet:

Předmětem návrhu je STUDIE PROVEDITELNOSTI cyklostezky vedoucí z Kolína kolem letiště do Zibohlav. Návrh předpokládá, že cyklostezka využije ve směru od Kolína (začátek u sběrného dvora u Štítarského údolí) zpevněnou komunikaci (asfaltku) vedoucí podél Štítarského údolí a dále mezi poli směrem k letišti. Tato komunikace není využívána k veřejné dopravě. Před křižovatkou s frekventovanou silnicí II. třídy č. 125 cyklostezka uhne na nově vybudovaný úsek v délce cca 1 km (varianta B – vedoucí okolo vodojemu) nebo dokonce kratší (varianta A – vedoucí před vodojemem podél silnice II/125). Tento úsek je na přiloženém plánku vyznačen oranžově. Na konci tohoto úseku by se cyklostezka napojila na méně frekventovanou silnici III. třídy č. 12549 vedoucí do Zibohlav. Stávající komunikace z Kolína a ze Zibohlav, které by cyklostezka využila, jsou na přiloženém plánku vyznačeny zeleně. Vybudováním nového (oranžově vyznačeného) úseku v délce cca 1km by vzniklo (nejen) pro cyklisty propojení Kolín – Zibohlavy v celkové délce cca 3,5 km! Kolem kolínského letiště by se konečně jezdilo s kolem bezpečně! Letiště by se stalo dostupnější a jistě zajímavým tipem pro cyklovýlet! Dostupnost Kolína by se stala pro cyklisty ze Zibohlav a okolí reálnější a bezpečnější!

Odhadované náklady

600000 Kč

Umístění

Kolín – Štítary – Zibohlavy

Nerealizovatelné

KRÁTCE
Návrh nevyhovuje pravidlům pro participativní rozpočet Vylaď Kolín. Dle nich není možno financovat návrhy, jejichž obsahem je pouze či především tvorba projektové dokumentace, což navrhovaná studie je.  Viz pravidla, kapitola II, bod 7. 

VÍCE

Město podporuje další rozvoj cyklostezek a jejich vybavení. Cyklostezky zlepšují dopravní dostupnost, přispívají k regulaci autodopravy a  sportovnímu vyžití. Je zpracována koncepční studie cyklodopravy v Kolíně, v roce 2022 byla aktualizována. Patří mezi strategické dokumenty města, nazývá se Cyklogenerel.
V roce 2024 bude zahájena stavba cyklostezky z Modrého bodu ke Gymnáziu (ulicemi Benešova a Masarykova). V nejbližších letech bude realizována lávka pro pěší a cyklisty “přilepená” k železničnímu mostu. Zpracování projektové dokumentace k lávce začne na podzim 2023.  Též je třeba vyřešit průjezd cyklistů do centra směrem od nádraží.
Na sociální sítí Facebook funguje skupina aktivních kolínských cyklistů Kolín na Kole.

REALIZOVATELNOST posuzovaly tyto odbory: odbor správy městského majetku, odbor investic, městský architekt.

Další návrhy k cyklistice:
Definování cyklotrasy od nádraží na Zálabí
Třípatrový starý most
Vybavení pro cyklisty – místní i turisty

Jeden komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy