Zlepšení parkování ve vnitrobloku Zámecká – Děčín I

Nová parkovací místa ve vnitrobloku v Zámecké ulici.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ve vnitrobloku by mělo vzniknout několik nových parkovacích míst, kterých je v centru města čím dál tím větší nedostatek. Povrch parkovacích míst by měl být tvořen zatravňovací dlažbou, aby nedocházelo ke zbytečnému úbytku zeleně v centru města. V současné době je zpracováván projekt na rekultivaci vnitrobloku, rozmístění parkovacích míst může být převzato z projektu.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

vnitroblok Zámecká – Děčín I

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

V současné době probíhá projektová příprava pro rekultivaci celého vnitrobloku v ulici Zámecká. Prvním krokem je ideová studie, která celý vnitroblok pojme koncepčně. Úprava parkovacích míst a případné znásobení počtu parkovacích míst je součástí zadání. V současné době není možné určit, zda je přidání parkovacích míst bez úbytku zeleně vůbec možné, či jaké finanční náklady budou pro realizaci záměru třeba. Pro jakékoli zásahy do této lokality je nutné počkat na zpracování ideové studie.