Bezpečně pěšky z Želenic a s čistou nohou do školy, města i do pivovaru

Vybudování nového slušného chodníku, který nahradí stávající vyžilou “socialistickou panelku” spojující Želenice s Podmokly. Panelka je v zimě plná bahna a vody – neprůchozí. Lidé chodí v bahnitém svahu. V létě je cesta zarostlá trávou a zapadaná ovocem. Veřejné osvětlení funguje jen někdy. Návrh počítá s novým chodníkem + osvětlení + osázení zelení.
Realizované
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Aktualizace ke dni 30.01.2020: Akci zrealizovala firma SaM silnice a mosty Děčín a.s. a provedla opravu chodníkového tělesa, kdy byly odstraněny původní silniční betonové panely. Následně byl proveden výkop pro kanalizaci. Součástí opravy bylo vybudování nových betonových obrub. Byly zhotoveny podkladní vrstvy pro následnou pokládku asfaltového krytu chodníku. Celá akce vyšla na 1 493 800 Kč vč. DPH. Akce byla financována z rozpočtu města mimo participativní rozpočet.

Více v celé aktualitě

Místo stávajících panelů dojde k výstavbě chodníku ze zámkové nebo jiné velkoformátové dlažby a to včetně napojení na komunikace. Aktuální napojení na komunikace není žádné. Stávající zvrásněný hliněný terén bude alespoň částečně srovnán. Podél chodníku budou osazeny nové lampy veřejného osvětlení. Přestárlé divoce rostoucí stromy budou nahrazeny novými např. lípou nebo jinými vhodnými. V okolí chodníku bude osazena zeleň (květiny nebo okrasné keře ). Na osazení stromů a zeleně lze zkusit požádat například o dotace z nadace ČEZ. Z osázení zeleně lze zkusit udělat i společenskou událost jako v jiných městech a zapojit do ni dobrovolníky a občany z okolí včetně dětí. Bude-li možnost, rád se přidám.

 

Odhadované náklady

400000 Kč
Pozn.: Celkem 400 000 Kč. Chodník včetně drenáží 250 tis. Kč, terénní práce 50 tis. Kč, zeleň 50 tis. Kč. Osvětlení 50 tis. Kč.

Umístění

Děčín – Podmokly, chodník v lokalitě ulice Na Stráni – areál pod zahrádkami za kaplí.

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Jedná se o již započatou realizaci stavby nového chodníku, kterou provádí město Děčín.

Ostatní návrhy