Chodník pod mostem

Navrhuji doplnit chybějící kus chodníku pod Tyršovým mostem. Místo je nebezpečné, jelikož chodci musí vstupovat do vozovky, aby se vyhnuli dírám.
Realizované
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Aktualizace ke dni 6.12.2021: Projekt je hotov. Dle požadavku navrhovatele pana Ing. Brčáka došlo k rozšíření a zpevnění asfaltové komunikace. Práce provedla firma DOKOM FINAL s.r.o. a celková cena projektu činila 82 tis. Kč vč. DPH.

Navrhuji doplnit chybějící kus chodníku pod Tyršovým mostem. Místo je nebezpečné, jelikož chodci musí vstupovat do vozovky, aby se vyhnuli dírám. Jedná se o cca 13 m chodníku. Navrhuji doplnit betonové obrubníky a zámkovou dlažbu na chodníku o šířce 1,5 m.

Odhadované náklady

70000 Kč

Umístění

Levý břeh Labe pod Tyršovým mostem

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Pozemek p.č. 393 k.ú. Podmokly je v majetku města.

Realizovatelnost - ANO

Odbor místního hospodářství

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází v zastavěném území, zóna ploch a areálů dopravy (ozn. D), kde je záměr přípustný.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Návrh podléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

Odbor stavební úřad

Vybudováním 13 m chodníku nebude mít návaznost na další část chodníku a bude ukončen opět na komunikaci - parkovišti pod mostem.
Průchod chodců pod mostem by měl být řešen jako celek s návazností na obě strany - bezbariérovost a bezpečnost.
S určitými úpravymi pro chodce a cyklisty by měl počítat projekt na Labský vodní stupeň.

Návrh podléhá povolení dle stavebního zákona.

Pokud bude s návrhem souhlasit Dopravní inspektorát Policie ČR - Realizovatelnost ANO

Odbor komunikací a dopravy

K podanému návrhu z hlediska pravidel participativního rozpočtu nemáme námitky a záměr lze zařadit mezi realizovatelné projekty. K samotnému záměru pouze konstatujeme, že by bylo vhodnější zvolenou lokalitu řešit komplexně, nikoliv pouze doplněním chodníku.

Realizovatelnost - ANO

Odbor rozvoje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy