Přitažlivá Šestnácetjednička (1601)

Za Popovickým vrchem, mezi obnovenou Šustrovou cestou a zrekonstruovaným Křížkem bynovského rytíře vede malebná polní cesta s nádhernými výhledy do kraje. V katastru je značená č. 1601. Na této cestě se připravuje turistické značení modré barvy spojující Děčín s městem Jílové. Cesta v délce 100 m je však zarostlá s navážkou sutě. Odpad na městském pozemku v srdci CHKO je ostudou turistickému ruchu.
Čeká na posouzení realizovatelnosti
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Za Popovickým vrchem, mezi obnovenou Šustrovou cestou a zrekonstruovaným Křížkem bynovského rytíře, vede malebná polní cesta s nádhernými výhledy do kraje. V katastru je značená č. 1601. Na této se připravuje turistické značení modré barvy spojující Děčín s městem Jílové. Atraktivita cesty bude podpořena i připravovaným projektem obnovení veřejného pramene pod vrchem Klobouk.
Cesta v délce 100 m je však zarostlá a je na ní navážka sutě. Odpad na městském pozemku v srdci CHKO je ostudou turistickému ruchu. Náprava není drahá. Pokud by MM DC zadal práce u Střediska městských služeb, pak náklady budou jen za odvoz odpadu a práci minibagříku k srovnání terénu. Cca 15.000 Kč. V případě zadání externí firmě odhadujeme náklady na 50.000,-Kč.

Odhadované náklady

15000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Pravděpodobně se jedná o pozemek p.č. 1601 k.ú. Krásný Studenec. Tento pozemek je v majetku města. Výsledek realizovatelnosti: ANO

Odbor místního hospodářství

Vodní hospodářství (Bc. DiS. Zuzana Mošnová, tel. 412 591 470, zuzana.mosnova@mmdecin.cz) Předložený návrh se nedotýká zájmů chráněných zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.Odpadové hospodářství (Klára Czepanová DiS., tel. 412 591 475, klara.czepanova@mmdecin.cz) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství podle ustanovení § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), ve věci „Tvoříme Děčín – přitažlivá 1601 – odstranění odpadu“ souhlasí za podmínek: 1. Odstraněné odpady budou předány oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 2. Doklady o využití či odstranění odpadů budou do 10 dnů od ukončení akce předloženy na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.Ochrana ovzduší (Tomáš Kopecký, tel. 412 591 472, tomas.kopecky@mmdecin.cz) Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.Lesní hospodářství (Ing. Lucie Prchalová, tel. 412 591 155, lucie.prchalova@mmdecin.cz) Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa.Ochrana zemědělského půdního fondu (Eva Chrastná, tel. 412 591 304, eva.chrastna@mmdecin.cz) Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana ZPF.Ochrana přírody (Ing. Kristýna Svobodová, tel. 412 591 463, kristyna.svobodova@mmdecin.cz) Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto záměrem dotčeny zájmy ochrany dřevin.Lesní úřad Děčín, p. o. se sídlem Bynovská 74/20, Děčín XXI Úpravu cesty podporujeme, Lesní úřad tuto cestu, po realizaci, může využívat pro přístup k lesním pozemkům. V současné době lze tento úsek objet pouze po sousedním pozemku soukromého vlastníka.Výsledek realizovatelnosti: ANO

Odbor životního prostředí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *