Revitalizace autobusové zastávky v Lahovičkách ve směru Praha – Smíchov

Navrhujeme odstranit současnou plechovou zastávku MHD „Lahovičky“ ve směru Praha – Smíchov a nahradit ji proskleným přístřeškem v současném designu. Ideální by bylo replikovat již stávající nové přístřešky MHD, které byly zbudovány v jiných částech Zbraslavi.
Realizované
2018
Sdílet:

Návrh je zrealizován.

Autobusové zastávky jsou exponovaným místem a jejich vzhled má silný vliv na atmosféru přilehlého okolí.

Lahovičky jsou obec necitlivě rozdělená dopravní tepnou, Strakonickou ulicí, na dvě části. Jedinou spojnicí je podchod z autobusové zastávky směr Zbraslav na autobusovou zastávku směr Praha, Smíchov. Tato zastávka částečně plní funkci informačního prostoru. Je na ni venkovní tabule s oznámeními o kulturních a společenských událostech na Zbraslavi a malá zasklená nástěnka, kterou spravuje místní zapsaný spolek Asociace postižených povodní. Nedávno byly vedle přístřešků na zastávky v obou směrech nainstalovány nové lavičky a odpadkové koše.

V současné chvíli je podoba zastávek naprosto tristní. Design i materiál již dávno překročil svou životnost, stejně jako tomu bylo u výše jmenovaných zastávek na Zbraslavi. Nejenže působí doslova ohavně, ale samotné řešení mobiliáře je zcela nevyhovující.
„Lahovičky“ jsou zastávka na znamení. Když chce člověk sedět na lavičce pod přístřeškem, nevidí na přijíždějící autobus a nemůže dát řidiči znamení, aby zastavil. Stejně tak řidič nevidí, že na zastávce někdo čeká, a tak kolem zastávky projede bez zastavení. Když sedí cestující na výše zmíněné nové lavičce, zas mu brání ve výhledu plechový přístřešek.

Revitalizace autobusové zastávky „Lahovičky“ ve směru Praha – Smíchov výrazně zvýší kulturu cestování nejen pro obyvatele a návštěvníky Lahoviček, ale vyšle jasný signál i nepřetržitému proudu řidičů uhánějících po Strakonické ulici, že v obci skutečně žijí lidé, na něž je dobré brát ohledy (například dodržováním omezené rychlosti).

V loňských letech byly návrhy revitalizace autobusových zastávek v participativním rozpočtu velmi úspěšné. Novou tvář dostaly zastávky „U Včely“ a „Pod zatáčkou“, v rámci celkové revitalizace náměstí též zastávka „Zbraslavské náměstí“.

Navrhovatelka: Zuzana Josková

Předpokládané náklady: 200 000 Kč vč. DPH

Odhadované náklady

200000 Kč

Umístění

Lahovičky.