Komunitní kompostér

Obyvatelé, kteří nemají vlastní zahrádku mají problém s tříděním bioodpadu.  Po vytřídění plastů, skla, papíru, kovů a rostlinných olejů zbývá relativně malý objem zbylého odpadu a z toho většinu tvoří bioodpad, který by bylo možné přeměnit na hnojivo. Kontejnery na bioodpad se přistavují pouze o víkendu a nejsou vhodné pro domácí bioodpad.
Realizovatelné
2019
Sdílet:

Kompostér nemůže být otevřen komukoliv, protože by docházelo k vhazování nevhodných odpadků a tím ke znehodnocení kompostu, který jinak může být využit. Obvykle kompostér funguje systémem, že je na něm zámek a přístup mají pouze poučené osoby, které mají zájem ho využívat a ví, co se do něj může dávat.

Předpokládané náklady: 60.000,- Kč

Autorka Návrhu: Lucie Burišin

Odhadované náklady

60000 Kč

Umístění

Komunitní kompostér by se mohl umístit na městském pozemku, například vedle popelnic na tříděný odpad na začátku ulice Nad Kamínkou na pozemku 2884/20, kde by byl spádovou oblastí pro několik bytových domů.