Úprava prostranství – oáza klidu

V participativním rozpočtu pro rok 2019 se stal z jedním z vítězných návrhů projekt „Oáza klidu s ovocnými stromy“. Jeho cílem bylo vytvoření místa klidu a odpočinku při cestě ze školy i školky, na nákup, procházce i jiné příležitosti pro místní občany. Návrh na vytvoření oázy klidu byl v rámci dokumentace koncepčně rozšířen o úpravu celého prostoru, a doplňuje původní výsadbu stromů parkovou a krajinnou infrastrukturou.
Realizovatelné
2021
Sdílet:

Předmětem návrhu je doplnění výsadby ovocných dřevin z první etapy ovocnými keři a půdopokryvnými trvalkami, vybudování přírodních cest ze štěrkotrávníku a vysetí květnaté louky. Součástí této etapy je také dodávka a montáž městského mobiliáře jako jsou lavičky s opěrkou, stoly s lavicemi a odpadkové koše.

Projektovou dokumentaci realizuje společnost Trevisan atelier+, krajinářská architektura/landscape architecture v září 2020.

Kategorie: Tvrdý investiční návrh MČ
Předpokládané náklady: 1 000 000,- Kč

Odhadované náklady

1000000 Kč

Umístění

Návrh uvažoval o výsadbě stromů na pozemcích parc.č. 1314/155 a 1314/154 v k.ú. Zbraslav, které by vytvořily klidné a příjemné prostředí vedle dvou sportovišť-basketbalového a workoutového hřiště.

Ostatní návrhy