Oplocení sportovního hřiště na Baních, ochrana před zvěří

Sportovní hřiště na Baních je jedním z mála volně dostupných sportovišť na Zbraslavi. Nachází se v klidné lokalitě a má proto potenciál k rozvoji volnočasových sportovních aktivit na Zbraslavi. Hřiště jako takové pro své aktuální využití nutně nepotřebuje větší investice. Ale protože je současnosti opakovaně několikrát do roka navštěvováno divokými prasaty, která hřiště i jeho okolí činí nepoužitelným nebo při nejmenším zvyšují riziko úrazu sportující veřejnosti, potřebuje před touto postupnou destrukcí ochránit. Pachové zábrany či „plašiče“ zvěře příliš nefungují. Proto navrhuji hřiště oplotit.
Nerealizovatelné
2018
Sdílet:

K projektu oplocení hřiště na Baních se nepodařilo vyjednat povolení ze strany Odboru ochrany prostředí MHMP, protože oblast leží v chráněném ložiskovém území kamenolomu a stavební zásahy (do nichž vybudování oplocení bohužel náleží) v něm nejsou povoleny.

Projekt oplocení hřiště lze rozdělit do dvou úrovní v jednotlivých částech pozemku:
1. Obnova a oprava oplocení v délce cca. 150 m – severní, východní a jižní část. a 2. Nové oplocení v délce cca. 110 m. Oplocení by mělo být vybaveno jednou brankou pro vstup ze směru od vodárenského objektu od ulice K Ubytovnám a dále vjezdovou brankou na jižním
okraji sportoviště z ulice K Ubytovnám (pro vjezd údržby, popř. osobních vozidel).

Navrhovatel: Petr Košan

Předpokládané náklady: 250 000 Kč vč. DPH

Odhadované náklady

250000 Kč

Umístění

Sportovní hřiště na Baních.