Kroužek bruslení pro děti z MŠ

V rámci rozvoje základů pohybových schopností, pořádáme kroužek bruslení za účelem rozvoje dovedností dítěte, jako je koordinace pohybu nebo rovnováhy či sebevědomí. Tréninky jsou vedeny profesionální trenérkou s licencí a pedagogickým vzděláním. Tréninky probíhají formou her a cvičení, které jsou přizpůsobeny věku, schopnostem a dovednostem dětí a jsou na ZS Hvězda zajištěny pro tři MŠ (Matjuchinova, Ottova a Eliška, všechny se sídlem MČ Praha – Zbraslav).
Realizovatelné
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Děti, budou mít předpoklady pro sportovní dovednosti. Cílem projektu je zaujmout děti ke spotu a rozvíjet jejich dovednosti, rozvoj sociálního vnímání v kolektivu, rozvoj koordinačních dovedností a orientace v prostoru, rozvoj pohybových dovedností. Sportovní vyžití přináší dětem spoustu zábavy, kamarádů a plnění dětských snů. Prožitky spojeny se sportem utužují dobré vztahy a také slouží jako prevence proti sociálně – patologickým jevům.

V současné době jsou uváděné náklady hrazeny rodiči dětí. Záměrem je finanční úleva zbraslavských rodin.

Navrhovatelka: Kateřina Honsů

Předpokládané návrhy: 150 000 Kč vč. DPH(náklady jsou kalkulovány  pro všechny tři MŠ, tedy 50 000 Kč pro jednu MŠ)

Odhadované náklady

150000 Kč

Umístění

Ostatní návrhy