Odstavná plocha – Strnady

Odstavná plocha u páteřní komunikace na Strnadech by měla zlepšit průjezdnost v této frekventované části a zabránit i dalšímu praskání asfaltového okraje vozovky.
Nerealizovatelné
2017
Sdílet:

Tento v současné době trpí soustavným objížděním častých překážek. Stávající plocha by měla být šetrně zpevněna zatravňovacími dlaždicemi v šíři cca 2,5 metru souběžně s páteřní komunikací mezi stanovištěm tříděného odpadu a sloupy veřejného osvětlení.

Předpokládané náklady: 75 000 Kč vč. DPH

Navrhovatelka: Lenka Krausová – Kindlová

Odhadované náklady

75000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Návrh není možné zrealizovat kvůli přílišné časové náročnosti na získání stavebního povolení. Návrh je nerealizovatelný, neboť kvůli nutnosti proběhnutí stavebního řízení byl překročen časový limit. 

Ostatní návrhy