Zřízení bezbariérového přístupu do kostela CČSH (Husův sbor)

Navrhuji řešení kompenzace bariéry, kterou tvoří vstupní schodiště, a to pořízením boční nájezdové rampy. Přínosem bude zpřístupnění budovy pro seniory, kočárky, lidi s tělesným postižením, atd.
Nerealizovatelné
2016
Sdílet:

Místo slouží nejenom pro pravidelné církevní účely, jako jsou bohoslužby, pohřby, svatby, křty a návštěvy kolumbária (úložiště uren), ale i pro další společensko-kulturní akce, kterých se zúčastňuje široká veřejnost. Pořádají se zde četné koncerty, i zahraničních interpretů, divadla, přednášky, slavnosti Elišky Přemyslovny, a další. Objekt byl příležitostně využíván i ZUŠ Zbraslav zřízenou obcí. Lidé s postižením, maminky s kočárky a starší občané se dlouhodobě potýkají s bariérovým přístupem, který mnohým z nich i znemožňuje se akcí zúčastnit.

Půjde o vytvoření boční rampy po levé straně schodiště, která bude propojena chodníkem k Matjuchinově ulici vytvořením zpevněné cesty přes travnatou plochu.

Navrhovatelka: Jana Nováková

Rozpočet: 145.000,- Kč

Odhadované náklady

145000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

V navrhované podobě naráží vybudování nájezdové rampy na nutnost otevření územního a stavebního řízení a tedy velkou časovou náročnost. Po diskusi s navrhovatelkou bude MČ Praha-Zbraslav spolupracovat na přípravě upraveného projektu, který by se mohl zúčastnit hlasování v dalším ročníku Participativního rozpočtu.

Ostatní návrhy