Podpora hnízdění rorýsů ve městě Planá

Rorýs obecný je ptačí druh, který v poslední době ubývá. Je to pták, který typicky hnízdí na lidských stavbách – tyto možnosti ale v současné době mizí, kvůli zateplování a opravám domů. Jedním ze způsobů, jak těmto užitečným lovcům škodlivého hmyzu ztráty nahradit, je vyvěšování hnízdních budek – proč pro to nevyužít budovy ve vlastnictví města?
Realizovatelné
2021
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Předem bych chtěl upozornit, že k návrhu přikládám podrobně rozepsaný dokument (viz dále) s přesnou metodikou a detaily, zájemce tedy odkazuji na něj – zde stručněji:

Realizace projektu spočívá v koupi a následné instalaci celkem 50 budek (typ „dvojdomek“) pro rorýsy obecné ze dřeva na budovy ve městě Planá zmíněné v seznamu v dokumentu. Vzniknou tak nová hnízdiště pro až 100 hnízdních párů rorýsů (neobsazené budky mohou obsadit jiné druhy ptáků či netopýři). Instalace bude provedena pomocí vysokozdvižné plošiny, přičemž budky po instalaci nevyžadují žádnou pravidelnou údržbu (vzhledem k „čistotnosti“ rorýsů). Budky budou instalovány v mimohnízdním období rorýsů (mezi 15. 8. a 20. 4.) na severní stěny budov. Budky lze barevně i „stavebně“ přizpůsobit tak, aby nerušily pohled na budovu. Instalaci realizují Plánské služby s. r. o., podnik spravovaný městem Planá pomocí vlastní vysokozdvižné plošiny. Jednou z podmínek bude pravidelná (každoroční) kontrola budek ornitologem, který provede kroužkování mláďat rorýsů spojené v případě školních budov s edukativní činností. Jako součást propagace projektu rovněž vznikne informační brožura s mapkou, ve které „rorýsí domy“ budou zakreslené tak, aby je mohli navštívit i návštěvníci města.

Zdůvodnění: rorýs je typický obyvatel městského prostředí, který v současné době čelí úbytku svých hnízdišť. Kromě toho, že svým hlasem oživuje městskou šeď, přináší i užitek v podobě lovu obtížného hmyzu. Je velmi vhodným objektem pro školní výuku.

Odhadované náklady

50000 Kč

Umístění

Budovy ve vlastnictví města Planá – seznam a mapka v přiloženém dokumentu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy

Webová 360° kamera

Proč se nepochlubit světu, jak máme naše město hezké?
Proč se nebýt jednou z mála výjimek v Česku reprezentovat Planou na internetu?
Proč nepřilákat turisty nejen je prohlédnou město, navštívit krásné okolí nebo si posedět na náměsí na kávě nebo pivu či obědu?
Proč si neudělat úspěšnou reklamu 24 hodin, 365 dní za minimální náklady.?
A konečně proč nemít sami radost si kdykoliv prohlédnout naše náměstí, třeba i když jsme někde na dovolené?

Více »

Renovace centrálního hřbitovního kříže

Stav centrálního hřbitovního kříže je na městských hřbitovech vizitkou města. V pohraničí tím důležitější, že hřbitovy navštěvují potomci původních obyvatel. Současný stav je neutěšený: Vysklená a pokřivená lucerna, kámen částečně pokrytý mechem, viditelné spáry mezi kameny a na křížích bývá nápis, který zde schází, protože byl odstraněn. Na římsách jsou poskládány andělíčci a jiné sošky, které tam nemají co dělat. Nyní je oproti létu jejich počet redukován, ale časem přibudou.

Více »

Bosý chodník

Venčíte pejska v parku a trávíte tam společný čas s dětmi? Další zpestření by nabízel chodník z přírodních materiálů, po kterém však musíte chodit bosky.

Více »