Jaké návrhy budou realizovány?

Podívejte se na výsledky hlasování!

Nápad pro Planou

Nápad pro Planou je tzv. participativní rozpočet města. Podstatou participativního rozpočtu je, že městu umožňuje, aby se občané více zapojili do rozhodování o rozvoji svého města. Princip je takový, že město vymezí část peněz ze svého rozpočtu a občané města pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Každý návrh musí splnit předem schválené podmínky, po jeho zaslání tedy projde návrh kontrolou u koordinátora. Návrhy, které vyhoví, budou následně zveřejněny v galerii, projednány na veřejném zasedání s městem a spoluobčany a poté bude elektronickým hlasováním rozhodnuto o tom, který návrh bude následující rok realizován. 

Město Planá na rok 2022 vyčlenilo 500.000 Kč. 

Harmonogram

Město Planá uvolní část rozpočtu

říjen 2021

Občané v termínu podají své návrhy

do 30. listopadu 2021

Koordinátor ověří realizovatelnost návrhů

prosinec 2021

Proběhne diskuze s občany

leden 2022

Elektronické hlasování o návrzích

březen 2022

Město zajistí realizaci vybraných návrhů

duben 2022 ...

Dejte vědět o stránce sousedům

Share on email
Sdílet přes e-mail
Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Share on whatsapp
Sdílet na WhatsAppu

Aktuality

Výsledky hlasování 2022

Hlasování o participativním rozpočtu města Planá se zúčastnilo celkem 216 hlasujících. S 85 hlasy se celkovým vítězem stal nápad Dětská lanová dráha v městském parku.

Detail příspěvku »