Co je Nápad pro Planou

Nápad pro Planou je tzv. participativní rozpočet města. Umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Město vymezí část peněz z ročního rozpočtu, občané pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. 

Město Planá pro rok 2023 vyčlenilo 500.000 Kč.

Každý návrh musí splnit předem schválené podmínky, po jeho zaslání na městský úřad proto projde každý návrh kontrolou. Návrhy, budou následně projednány na veřejné diskuzi s ostatními občany.

Vyvrcholením je elektronické hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

Jaké nápady můžete zaslat?

Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny; vaše nápady se mohou týkat čehokoliv od opravy lavičky či odpadkového koše v parku, zřízení bezbariérového přístupu či přechodu pro chodce, realizace divadla či přednášky až například po zasazení stromu.

Váš návrh musí splnit jen několik základních podmínek.

  • Jedním z hlavních kritérií je realizace návrhu na území města resp. pro potřebu jeho občanů.
  • V případě úprav veřejných prostor musí být realizovány na pozemcích v majetku města.
  • Finanční náklady na realizaci Vašeho návrhu nesmí přesáhnout 500.000 Kč.
  • Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.

Harmonogram 2023

Město Planá uvolní část rozpočtu

prosinec 2022

Občané v termínu podají své návrhy

do 28.února 2023

Koordinátor ověří realizovatelnost návrhů

do 31.3.2023

Proběhne diskuze s občany

29.3.2023

Elektronické hlasování o návrzích

duben 2023

Město zajistí realizaci vybraných návrhů

květen 2023 ...

Participativní rozpočet v kostce

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka. Používá se dnes v tisících obcí, měst, krajů, států i menších komunit po celém světě. V roce 1989 ho poprvé začali využívat v Brazílii ve městě Porto Alegre jako nástroj pro efektivní určení hlavních priorit pro rozpočet Tento postup pro rozhodování se následně ujal jak v jižní Americe, tak ve zbytku světa. Podporují ho významné instituce jako Spojené národy nebo Světová banka jako efektivní nástroj participace. 

Participativní rozpočtování se rozšířilo i do Evropy. Využívají ho od západu na východ. Tradičně silný je ve Španělsku a Portugalsku, ale využívají ho také města v dalších evropských zemích.  Naši polští sousedé jej dokonce zavádí legislativně. U nás se tento nástroj občanské participace stává čím dál více populární. Mapa participativního rozpočtování ukazuje neustále se zvětšujícího počtu zapojených měst v České republice.  

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, smyslem je především vtáhnout občany do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, ale také naučit město způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.