Podat návrh

Čekejte na schválení
Propagujte svůj návrh

Podmínky

Navrhovatelem může být kterýkoliv občan Plané starší 15 let, navrhovatelé mladší 18 let si však musí zajistit podporu svého návrhu od zákonného zástupce. 

Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejného projednání budou navrhovatelé moci ke svým námětům a návrhům získat od svých spoluobčanů zpětnou vazbu. Úřad má plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.

Návrh musí být realizován na území města Planá. Pozemky a budovy, kterých se bude Váš návrh týkat, by nejlépe měly být ve vlastnictví města.

Není nijak omezeno, jaké oblasti se mají předkládané návrhy týkat. Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedství, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Jediné, co musí návrh v této oblasti splňovat je, aby měl přínos pro město a jeho občany.

Realizace Vašeho návrhu nesmí překročit daný finanční rozpočet. Náklady odhadované pro realizaci návrhu tedy nesmí přesáhnout 500.000 Kč včetně DPH a roční provozní náklady nesmí přesáhnout 10 % z pořizovací ceny. Nezapomeňte, že u některých stavebních akcí je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, i její cena se započítává do nákladů potřebných pro realizaci.

Návrh musí obsahovat veškeré informace a podklady pro posouzení možnosti realizace návrhu. Návrh musí být zpracován srozumitelně a musí být vyplněna všechna povinná pole formuláře. Součástí formuláře musí být také přibližný odhad nákladů na realizaci, přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu. Vhodnou (nikoliv povinnou) součástí formuláře jsou grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Čím více informací nám poskytnete, tím lépe budeme moci posoudit proveditelnost Vašeho návrhu.

Finanční náklady na jeden návrh musí být max. 500.000 Kč.

Návrh musí být realizovatelný do 12 měsíců.

Lhůta pro podání návrhů končí 28.2.2023!

Podat návrh

Vyberte jeden ze způsobů podání.

Podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

Podání na Městském úřadě Planá

podatelna, k rukám paní Terezy Pártl