Rozhodněte o tom, jak Nápad pro Mníšek promění vaše okolí

Hlasování o 9 nápadech pro Mníšek, které prošly schvalovacím procesem odstartuje již 1. října a bude uzavřeno 14. října. Vyberte si nápady, které se vám nejvíce libí a svým hlasem přímo ovlivněte, jak bude vypadat vaše okolí.

Každý občan bude mít v online hlasování na www.napadpromnisek.cz k dispozici maximálně 3 pozitivní hlasy a 1 negativní hlas, jejichž prostřednictvím jednoduše ohodnotí vybrané nápady. Hlasovat bude možné také s asistencí na oblíbených trzích Najíme se, které se konají v předzámčí v sobotu 7. října. Přijďte k městskému stánku, rádi vám v průběhu trhů podáme informace a na místě pomůžeme s hlasováním. Pokud by Vám tento termín nevyhovoval, domluvte se na individuální schůzce s koordinátorem na e-mailové adrese lubos.kozisek@mnisek.cz nebo na telefonu 739 452 837.

Všech 9 nápadů, které prošly přísným schvalovacím procesem, bude po dobu hlasování vystaveno na prostranství před ZŠ Komenského 420, aby si je každý mohl v klidu prohlédnout a lépe si vybrat ten „svůj“ nápad pro Mníšek.

Na participativní rozpočet radnice vyčlenila celkem 500 000 Kč, maximální rozpočet na jeden projekt je však 250 000 Kč, to znamená, že budou určitě realizovány minimálně dva nápady.

Jak přesně bude probíhat hlasování?

Každý hlasující má k dispozici 3 pozitivní hlasy a 1 negativní. Každému návrhu je možné udělit pouze jeden hlas. Hlasování probíhá prostřednictvím online hlasovací aplikace na webových stránkách www.napadpromnisek.cz, která umožní odeslat hlas z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu (počítač, chytrý telefon nebo tablet). Při hlasování budete potřebovat svůj mobilní telefon. Před odesláním hlasování je totiž každý hlasující požádán o zadání telefonního čísla, na které mu bude v SMS zprávě doručen unikátní PIN kód sloužící k identifikaci. Tímto způsobem je zaručeno, že každý bude moci hlasovat pouze jednou.

O jakých nápadech pro Mníšek budeme hlasovat? Jak jednotlivé nápady popsali a odůvodnili jejich autoři?

Zahrada pro pejsky

Jedná se o oplocený prostor na území města, kde by se pejsci mohli vyběhat a jejich páníčci si posedět na lavičkách. Máme tady ve městě hodně pejsků, které nelze pustit z vodítka, nemohou se volně vyběhat a jejich páníčci si někde oddechnout při venčení.

Na detailech záleží

Kultivace veřejného prostoru, který spojuje Malé náměstí s ulicí Novou, tzv. zkratky, mezi jednotlivými částmi města. Místo, kde se lze schovat, čekat, nebo se učit, nejen pro rodiče a žáky jednotlivých školských zařízení, ale i pro širokou veřejnost, která tudy prochází a zkracuje si cestu. Jedná se o zázemí proti dešti – pergola, přístřešek. Prostorový prvek – umělecký objekt, který lze funkčně využít.

Rozšíření městského mobiliáře

Jako jeden z mnoha jsem nucen navštěvovat potravinářské prodejny. Pro nás seniory s již sníženou mobilitou je to “výlet”, kdy musíme přemýšlet, kde si lze odpočinout. Z mníšeckých sídlišť nebo z náměstí směrem k Bille a Penny není žádné místo, kde si lze odpočinout (mimo autobusových zastávek). Stejně tak v těchto lokalitách absentují odpadkové koše

Prostranství u zadního rybníka

Současný mnohaletý stav je neutěšený a bez jakéhokoliv společenského využití tohoto krásného místa. Nápad spočívá v tom, že by v první fázi došlo k obnovení pláže, hřiště a vybudování herních prvků.

Návrat včel a úlů na Skalku

Ke klášterům patřily od pradávna včelí úly. Včely byly chovány pro med a produkci vosku. Voskové svíce jsou součástí liturgických obřadů. Záměrem projektu je přiblížit návštěvníkům barokního areálu Skalka tradici chovu včel v areálech klášterů. Projekt předpokládá instalaci tří včelami osazených úlů v areálu Skalka a několika informačních panelů o historii chovu včel a významných včelařích z řad řeholníků.

Dřevěné molo na Zadňák

Bylo by pěkné vybudovat molo od břehu směrem do rybníka, klidně nějak hezky zakřivené. Byl by to nový prvek víceúčelově využitelný. Z mola lze pozorovat život na i pod hladinou, nabízí i nevšední pohledy na okolní přírodu.

Cykloboxy do centra Mníšku

Instalace cykloboxů umožní bezpečné uložení a úschova kol pro turisty, kteří pak mohou v klidu bez obavy o kolo např. absolvovat prohlídku zámku. Rovněž slouží pro občany města, kteří si mohou v klidu nakoupit nebo využít k další cestě do práce či školy autobusy PID.

Záchrana kostelíku sv. Máří Magdalény na Skalce

Problémem je v současné době řešení spádu směrem k betonovému žlabu umístěném 6 m od stavby. V průběhu let od realizace došlo k malým poklesům půdy, které tento spád narušily. To zapříčiňuje, že srážková voda ve vzdálenosti 6 m od fasády stéká a voda následně vzlíná zdivem vzhůru. To způsobuje vlhnutí a odfukování omítky. Dalším problémem je současný stav odvodnění střechy. Konkrétně v okolí vpusti u soklu kostela.

Odhadovaná výše nákladů: 200 000,-

Štěrkový chodníček mezi hřbitovem a Edenem

Oblast mezi Edenem, hřbitovem a dálnicí je každodenně využívána velikým množstvím okolních obyvatel, jak z Edenu, tak ze sídliště k procházkám se psy a dětmi. Také si zde hrají děti ze skauta. V deštivých dnech se vyšlapané cestičky rozblátí a místo příjemné procházky se místo mění ve velmi nepříjemnou, kdy se lidé, děti a psi vrací domů jako blátivá koule. Návrh počítá s vysypáním vyšlapaných chodníčků v parku za Edenem štěrkem.

Mgr. Luboš Kožíšek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *