Záchrana kostelíka sv. Maří Magdaleny

Při pohledu na kostel sv. Maří Magdaleny si lze všimnout jak vlhkost devastuje fasádu kostela. Pomalu ale jistě vlhkost odfukuje omítku a barvu kostela. To vše kvůli nefunkčnímu odvodnění kolem kostela. Myšlenkou návrhu je obnovit odvodnění, které z důvodu poklesu terénu přestalo fungovat a zachránit tak vzhled kostela.
V realizaci
2023
Sdílet:

Odůvodnění:

Areál skalky v současné době navštíví stovky turistů. Věřím, že se najde spousta nových nápadů co v Mníšku postavit. Přesto si myslím, že je třeba věnovat se tomu co již v Mníšku stojí a není v dobrém stavu. Kostel sv. Maří Magdaleny je jednou z dominant Mníšku již přes 300 let. Má za sebou smutnou i šťastnou historii. Proto by bylo vhodné použít tyto peníze pro úpravu odvodnění kostela.

Popis:

Návrh se snaží obnovit původní návrh odvodnění kostela od J. Hyzlera. Problémem je v současné době řešení spádu směrem k betonovému žlabu umístěném 6 m od stavby. V průběhu let od realizace došlo k malým poklesům půdy, které tento spád narušily. V současné době terén kolem kostela vypadá spíše tak, že je půda svažována směrem ke kostelu. To zapříčiňuje, že srážková voda ve vzdálenosti 6 m od fasády stéká a voda následně vzlíná zdivem vzhůru. To zapříčiňuje vlhnutí a odfukování omítky. Dalším problémem je současný stav odvodnění střechy. Konkrétně v okolí vpusti u soklu kostela. Při velkých deštích voda nestačí odtékat a vsakuje se do okolní zeminy. Ta následně vzlíná přes původní zdivo a následkem je vlhnutí a plesnivění omítky. Vzlínání jen napomáhá provedená sanační omítka v oblasti soklu. Vlhkost v místě vpusti v současné době sahá již do výšky hlavní římsy. Návrh se snaží tyto problémy řešit co nejjednodušším způsobem. Jedná se o zapuštění betonového žlabu o cca 10 cm a vyspádování terénu od kostela směrem k žlabu. Problém v okolí vpusti se dá vyřešit samotným zakončením svislého svodu přímo do vpusti. Tyto úpravy mohou pomoct k zamezení vlhkosti ve zdivu stavby. To by vedlo k tomu, že by se v dalších letech mohla obnovit fasáda kostelu, která by se následně neodfukovala.

Odhadované náklady

200000 Kč

Umístění

Barokní areál Skalka

Jeden komentář

  • Zachování a ozdravění kostelíka na Skalce , dominanty města, která má v sobě kus historie, je nadčasová věc.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy