Status návrhu: Realizovatelné

Oživená řeka – miniloděnice

Oživená řeka – miniloděnice

Labe mezi Masarykovým mostem a severním koncem Kmochova ostrova ožívá jen výjimečně – například při závodech dračích lodí a memoriálu Hany Greenfieldové. Přitom by mohlo být dalším prostorem, ve kterém se od jara do podzimu mohou rekreovat děti i dospělí. Jedním z omezení pro život “pod mostem” je nemožnost uschovávat poblíž vody menší osobní lodě (kanoe, pramice, plachetnice).