NAUČNÉ – HRAVÉ tabule

Náš projekt NAUČNĚ – HRAVÉ tabule má za cíl rozšířit povědomí a zatraktivnit místní významnou ptačí lokalitu a seznámit s mnoha dalšími druhy živočichů a hmyzu a jejich domovem, místními rostlinami. Tabule budou podporovat výchovně-vzdělávací funkci v environmentální oblasti a podporovat “školu hrou”. Využití je pro širokou škálu nejenom dětské veřejnosti. Navrhujeme tyto dvě interaktivní tabule, a to tabuli s názvem “Rostliny v okolí Litovického rybníka” a “Živočichové v okolí Litovického rybníka”. Součástí první tabule budou otočné osmihrany, po jejichž správném složení získáme informace o dané rostlině. Součástí druhé tabule bude pexeso s živočichy místní fauny. Místo pro tabule je zvoleno na pozemku města pod hrází Litovického rybníka. A to z důvodu bezpečného a klidného prostředí pro plné využití edukativnosti a hravosti tabulí.
Realizovatelné
2023/24
Sdílet:

Naučné-hravé tabule jsou koncipované tak, aby splňovaly tyto požadavky:

Dřevěné tabule jsou

  • ekologicko-ekonomicky udržitelné
  • podpoří zájem o místní lokalitu
  • nenaruší ráz krajiny
  • hravým způsobem podpoří zájem o přírodu
  • pomohou při rozvíjení kreativity, fantazie a tvořivosti
  • rozšíří znalosti o místní fauně a floře.

Účelem je zpestření, prohloubení, znalostí a zájmu.  Je to vzdělávací prvek využitelný nejenom pro děti, ale i širokou veřejnost.

Cílem je přitáhnout pozornost a zájem, výchovně-vzdělávací a zvelebení současné stezky.

Aktivity jsou využitelné nejenom při vzdělávání, ale i v rámci volného času.

V projektu navrhujeme 2 interaktivní tabule.

První tabule s názvem “Rostliny v okolí Litovického rybníka” bude obsahovat základní informace o výskytu květin, keřů a stromů. Ve spodní části budou otočné osmihrany, pokud se srovnají do jedné řady, dají dohromady kompletní informaci o dané rostlině či stromu.

Druhá tabule s názvem “Živočichové v okolí Litovického rybníka” bude obsahovat základní informace o výskytu ptáků, hmyzu, plazů a savců. V druhé polovině tabule navrhujeme pexeso s výběrem nejtradičnější místní fauny.

V kombinaci s dynamickými QR kódy lze aktivity neustále doplňovat a vymýšlet další možnosti využití nejenom v rámci interaktivních tabulí, ale i v prostředí v kterém budou tabule instalovány. K vytváření nového obsahu lze oslovovat i místní komunity, spolky (např. 4. skautský oddíl Tomahawk, Kajky Hostivice, Enviklub Hurá Ven apod.) a Základní školu Hostivice.

Způsob realizace spočívá ve čtyřech částech:

  1. Konstrukce informační tabule – dřevěná konstrukce, interaktivní prvky a kotvicí součástky
  2. Grafické práce – grafická práce, úprava a korektura textů, fotografií a zajištění tisku
  3. Tisk
  4. Instalace interaktivní tabule – vyvrtání děr, betonáž patek, osazení informační tabule.

K běžné údržbě a kontrole funkčnosti lze přizvat komunitu sdružující se kolem lesního dětského klubu.

Odhadované náklady

70000 Kč
Pozn.: odhadované náklady dle srovnání ceníku firem zabývajících se výrobou infotabulí jsou 70 000 Kč na obě tabule. Do rozpočtu je započítána konstrukce informační tabule, grafické práce, tisk, instalace interaktivní tabule a projektová dokumentace. K běžné údržbě a kontrole funkčnosti lze přizvat komunitu sdružující se kolem lesního dětského klubu.

Umístění

Oblastí k umístění cedulí by byl pozemek města pod hrází Litovického rybníka ohraničený hrází, výpustí Litovického rybníka a Litovickým (Mlýnským) potokem. Tabule by byly u obou vstupů na pozemku, které propojuje pěšina a ta je v hojném počtu využívána obyvateli Hostivice a turisty. U výpusti rybníka by byla první cedule (viz ilustrační foto) a druhá cedule pod příjezdovou cestou k domu Na Hrázi 343 (viz ilustrační foto). Toto místo je zvoleno z důvodu bezpečného a klidného prostředí pro plné využití edukativnosti a hravosti tabulí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy

Veřejné pítko na Husově náměstí

Veřejná pítka jsou zařízení, která v dnešní době získávají na popularitě. V posledních letech jsou standardem velkých západních metropolích, ale jejich výstavbu v posledních letech realizují i jiná města u nás. Myslím si, že Hostivice má rozhodně potenciál se tímto městem stát. Cílem projektu je vystavět na veřejných prostranstvích města Hostivice veřejné pítko a tím:
Snížit produkci plastových obalů
Přispět ke kultivaci veřejného prostoru pro jeho využití občany města

Více »

Grilovací stanoviště a piknikové stoly

Co sbližuje nás lidi víc, než sedět u jednoho stolu, dobré jídlo a oheň? Mám v živé paměti obrázky z kanadských městských parků, kde jsou veřejná barbecue stanoviště v hojném počtu. Využívají je rodiny a skupinky přátel. Něco takového bych si přála i v Hostivici. Grilovací mísy budou využívány hlavně v teplých měsících roku, ale věřím tomu, že stoly s lavičkama najdou své využití celoročně.

Více »