Co je Tvoje Hostivice

 Tvoje Hostivice umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města. V praxi to znamená, že pokud víte co chcete ve městě změnit, zpracujete návrh, který podpoří dva garanti. Takovýto návrh pošlete na radnici. Radnice ověří, zda je realizovatelný, případně ho pomůže upravit do realizovatelné podoby.
Následuje setkání autorů s občany a diskuse o jednotlivých návrzích. 
Vyvrcholením je „všelidové hlasování“o tom, které  návrhy u obyvatel zvítězí. Realizaci vítězného návrhu /vítězných návrhů následně schválí zastupitelstvo města.

Jaké nápady můžete zaslat?

Návrh musí mít přínos pro město a jeho obyvatele. Musí být přístupný a využitelný všemi obyvateli města. Vaše nápady se mohou týkat čehokoliv od opravy lavičky či odpadkového koše v parku, zřízení bezbariérového  přechodu pro chodce, až například po zasazení stromu.

Z financí participativního rozpočtu nesmí být realizovány návrhy, které propagují produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.

Přesnou specifikaci najdete v pravidlech.

Harmonogram 2023/2024

Radnice uvolní část rozpočtu

prosinec 2022

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

duben 2023

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

květen 2023

Návrhy prodiskutují občané mezi sebou

květen/červen 2023

O návrzích proběhne hlasování

září 2023

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů

leden 2024 a dál

Participativní rozpočet v kostce

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka. Používá se dnes v tisících obcí, měst, krajů, států i menších komunit po celém světě. V roce 1989 ho poprvé začali využívat v Brazílii ve městě Porto Alegre jako nástroj pro efektivní určení hlavních priorit pro rozpočet. Tento postup pro rozhodování se následně ujal jak v jižní Americe, tak ve zbytku světa. Podporují ho významné instituce jako Spojené národy nebo Světová banka jako efektivní nástroj participace. 

Participativní rozpočtování se rozšířilo i do Evropy. Využívají ho od západu na východ. Tradičně silný je ve Španělsku a Portugalsku, ale využívají ho také města v dalších evropských zemích.  Naši polští sousedé jej dokonce zavádí legislativně. U nás se tento nástroj občanské participace stává více a více populární. Mapa participativního rozpočtování (odkaz vede na stránky firmy Agora CE o. p. s.) ukazuje neustále se zvětšující počet zapojených měst v České republice.  

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, ale i naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.