Hřbitov Březiny – zpevněná plocha k zaparkování pro návštěvníky hřbitova

Návrh zahrnuje vybudování zpevněné plochy s asfaltovým povrchem nebo povrchem ze zámkové dlažby a obrubníky, zatravnění plochy podél parkovacího místa. Velikost – v rozsahu stání 2 vozidel (cca 6x8m).
Realizovatelné
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

test

Stržení povrchové zeminy, vytvoření podloží (makadam), válcování, osazení obrubníků, asfaltování nebo zámková dlažba, úprava okolí.

ODŮVODNĚNÍ: Přínosem Je kultivace prostoru kolem vchodu do hřbitova, zamezení živelného parkování na trávníku a před vstupem na hřbitov a znečišťování místní komunikace blátem, snížení prašnosti.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Pozemková parcela č. 497, k.ú. Březiny u Děčína

Ostatní návrhy