Večerní nasvětlení baziliky Nanebevzetí Panny Marie

Největší dominantou Staré Boleslavi – přes den viditelnou z širokého okolí – je barokní bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Ta ovšem v současné době nemá žádné noční nasvětlení exteriéru a večer se ponoří do tmy. Cílem návrhu je, aby bazilika dostala důstojné večerní osvětlení, které si tato významná kulturní památka zaslouží, a byla ještě větší pýchou všech obyvatel města a blízkého okolí.
Nerealizovatelné
2021
Sdílet:

Návrh je nerealizovatelný z důvodu překročení finančního limitu.

V současné době nemá bazilika žádné noční nasvětlení exteriéru, přestože mnohé jiné a menší kostely v okolí osvětleny jsou (jako např. kaple sv. Archanděla Michaela v Mratíně).
Předmětem návrhu je instalace stacionárního večerního/nočního nasvětlení baziliky, tak aby objekt vyniknul po stránce architektonické a stal se noční dominantou širokého okolí. Nasvětlení musí být energeticky nenáročné, respektovat architekturu objektu a zvýšit estetický dojem noční scény historického centra Staré Boleslavi. Součástí projektu tedy musí být vypracování projektové dokumentace od kvalifikované společnosti se zkušenostmi s nasvětlováním historických objektů.
Předpokládá se napájení ze systému veřejného osvětlení a využití nových technologií světelných zdrojů, které jsou hospodárnější než halogenové osvětlení a umožňují sladit barvy světelného toku přesně podle typu objektu, který je nasvětlován. Jejich aplikací by bylo možné snížit příkon nového osvětlení celého objektu odhadem pod 7 kW.

Pozn. k ilustrativnímu obrázku: foto kostela v Hranicích v pravé části obrázku publikováno s laskavým svolením redakce Deníku.cz (vlastnící autorská práva)

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Komenského, Brandýs n. Labem – Stará Boleslav

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Nerealizovatelný z důvodu překročení finančního limitu.

Nejnovější návrhy