O PRIMA NÁPADU

PRima nápad je tzv. participativní rozpočet města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, který umožňuje občanům zapojit se do rozhodování o rozvoji svého města. Radnice pro letošní ročník vyčlenila 2 500 000 Kč z ročního rozpočtu. Obyvatelé přijdou s návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Podané návrhy podané pak musí projít posouzením městem z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je on-line hlasování o tom, které z návrhů má město zrealizovat.

Jaké nápady JE MOŽNÉ podat?

Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny; Váš návrh musí splnit jen několik základních podmínek.

  • Jedním z hlavních kritérií je realizace návrhu na území města a v případě úprav veřejných prostor musí být realizovány na pozemcích v majetku města.
  • Finanční náklady na realizaci Vašeho návrhu nesmí přesáhnout 500 000 Kč vč. DPH.
  • Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.
Podrobné podmínky pro podání návrhu naleznete zde.

Harmonogram 2021

Radnice uvolnila 2 500 000 Kč​

březen 2021

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

1. dubna - 31. května 2021

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

červen - září 2021

Návrhy budou veřejně prezentovány

září - říjen 2020

O návrzích proběhne hlasování

4. - 17. října 2021

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů

od listopadu 2021

Participativní rozpočet v kostce

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka. Používá se dnes v tisících obcí, měst, krajů, států i menších komunit po celém světě. V roce 1989 ho poprvé začali využívat v Brazílii ve městě Porto Alegre jako nástroj pro efektivní určení hlavních priorit pro rozpočet. Tento postup pro rozhodování se následně ujal po celém světě. Podporují ho významné instituce jako Spojené národy nebo Světová banka jako efektivní nástroj participace. 

Participativní rozpočtování se rozšířilo i do Evropy. Využívají ho od západu na východ. Tradičně silný je ve Španělsku a Portugalsku, ale využívají ho také města v dalších evropských zemích.  Naši polští sousedé jej dokonce zavádí legislativně. U nás se tento nástroj občanské participace stává více a více populární. Mapa participativního rozpočtování ukazuje neustále se zvětšujícího počtu zapojených měst v České republice.  

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, a také naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové sousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.