Bezpečně do školy – na 1. stupeň ZŠ Stará Boleslav

Instalace světelného signalizačního zařízení, včetně tlačítka pro chodce, na přechod pro chodce přes frekventovanou ulici Boleslavská v místě jejího křížení s ulicí Okružní. Cílem návrhu je zvýšit bezpečnost přecházení chodců, obzvláště malých dětí, které tudy chodí ráno do školy na ZŠ Stará Boleslav do budov odloučených pracovišť 1. stupně v Okružní 1102 a Komenského 280.
Nerealizovatelné
2021
Sdílet:

Návrh je nerealizovatelný z důvodu překročení finančního limitu.

Opatření je řešeno v rámci opravy Mělnické, Okružní, kde vzniknou dva nové osvětlené přechody pro chodce.

Ulice Boleslavská je součástí páteřní komunikace, která prochází celým naším souměstím. Boleslavskou v současnosti projede denně až 14 tisíc aut, z toho přes 1000 těžkých nákladních vozů (zdroj: město). Ačkoliv zřízení plánovaného obchvatu St. Boleslavi uleví dopravní vytíženosti Okružní ulice od aut z/do Mělníka, počet aut projíždějících Boleslavskou ulicí z/do Brandýsa to nesníží. Děti bydlící severně od ul. Boleslavské a navštěvující 2. stupeň ZŠ Stará Boleslav v budově v Jungmannově 164 mohou používat přechod pro chodce se světelnou signalizací u autobusového nádraží ve Staré Boleslavi. Menší děti a prvňáčci chodící do budov 1. stupně: Okružní 1102 a Komenského 280 (U Jelena) jsou však často odkázáni na přechod bez světelné signalizace na křižovatce Boleslavská – Okružní. Navrhujeme doplnit světelnou signalizaci na předmětný přechod pro chodce (včetně tlačítka pro chodce) buď samostatně, nebo v rámci instalace světelné signalizace (semaforů) pro celou křižovatku.
Doplnění světelné signalizace k přechodu si může/nemusí vyžádat posun a úpravu vodorovného dopravního značení přechodu (zebry) o několik metrů.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

křížení ulic Boleslavská a Okružní, Stará Boleslav

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Nerealizovatelný z důvodu překročení finančního limitu. Dopravní opatření je řešeno v rámci opravy Mělnické, Okružní, kde vzniknou dva nové osvětlené přechody pro chodce.

Nejnovější návrhy