Podpora biodiverzity v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi

Návrh cílí na podporu biodiverzity ve městě. Zaměřen je především na bezobratlé, a to vytvořením několika ploch s nektarodárnými rostlinami a instalacemi hmyzích domků. Návrh chce podpořit také ptáky různých druhů instalací ptačích budek na mnoha místech města.
Realizované
2021
Sdílet:

Návrh, který má za cíl udržet v našem městě ptactvo a hmyz a vytvořit pro ně příjemné podmínky, byl dokončen.

V lesoparku Houštka instalováno celkem 15 nových ptačích budek. Přesněji, sedm sýkorkovníků, šest špačkovníků a dva puštíkovníky.

Součástí tohoto PRima nápadu je také instalace dvou hmyzích hotelů.

I našeho města se týká globální problém s úbytkem biodiverzity. Kromě vymírání známých a chráněných druhů, mizí rovněž druhy nechráněné a nenápadné. Velký úbytek vědci zaznamenávají u hmyzu včetně důležitých opylovačů. Hmyz mizí mimo jiné proto, že z krajiny se ztrácí různorodá mozaika luk, mezí, remízků a mokřadů. V Polabí, které je obklopené polními kulturami, je tento problém více než aktuální.
Ve městě jsou prostory, kde je možné podpořit hmyzí druhy, aby to nebylo finančně ani časově náročné.

Předběžně bylo vytipováno několik míst, na nichž by bylo možné umístit nektarodárnou vegetaci, jež by byla ušetřena častému sekání. Předpokládaná délka asi 5-10 m a šířka asi 3 m. Výběr stanovišť byl omezen na pozemky města, kde však zároveň nebudou příliš na obtíž, ale budou zpestřovat lokalitu a lidé si je budou moct prohlédnout. Aby byly nektarodárné pásy účinné, musí se sekat jen jednou či dvakrát ročně většinou na konci léta. Umístění předpokládáme do ovocného sadu Pampeliška, v Popovické aleji, v prostoru Houšteckých tůní u Labe a případně na jiných vhodných místech.

Zároveň navrhujeme umístění tzv. hmyzího domku. Ve spolupráci s městem by byl větší hmyzí domek instalován v Central parku a v ovocném sada Pampeliška. Obě místa budou případně doplněna o informační cedule. Zvažovány mohou být také další hmyzí domky, které budou postaveny ve spolupráci s veřejností, především žáky škol.

Pro podporu biodiverzity slouží i vhodné hnízdní příležitosti pro ptactvo. Navrhujeme
umístění až 15 budek pro různé druhy běžných ptáků, jako například sýkoru koňadru, sýkoru
modřinku, vrabce polního a domácího, špačka obecného či rehka zahradního a domácího.
Typy jednotlivých budek budou známy po konzultaci s odborníky stejně jako místa umístění.
Budky mohou být zakoupeny nebo vyrobeny s pomocí žáků škol.

Umístění:

Nektarodárné pásy https://mapy.cz/s/nagebosaze
Hmyzí domky https://mapy.cz/s/nukutecave

Odhadované náklady

145000 Kč

Umístění

Nektarodárné pásy https://mapy.cz/s/nagebosaze
Hmyzí domky https://mapy.cz/s/nukutecave

Nejnovější návrhy