JAK PODAT NÁVRH

Navrhovatelem může být občan s trvalým bydlištěm na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav starší 15 let. Navrhovatel mladší 15 let, musí zajistit podporu svého návrhu od tzv. garanta (občana města staršího 18 let).

Jeden občan může v jednom ročníku navrhnout maximálně 3 návrhy.

Návrh musí být realizován na území města, v případě stavebních projektů či úprav veřejných prostor musí být realizovány na pozemcích v majetku města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Finanční náklady na realizaci jednoho návrhu nesmí přesáhnout 500 000 Kč včetně DPH. Nezapomeňte, že u některých stavebních akcí je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. I její cena se započítává do nákladů potřebných pro realizaci. Roční provozní náklady přitom nesmí přesáhnout 10% z pořizovací ceny.

Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti. Součástí podání musí být přibližný odhad nákladů na realizaci, přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, a také doprovodný (anotační) obrázek.

Není nijak omezeno, jaké oblasti se mají předkládané návrhy týkat. Návrh ale musí být přínosný pro město a jeho občany.

Lhůta pro podávání PRima nápadů skončila 31. května 2021.

Finanční náklady na jeden návrh musí být max. 500 000 Kč včetně DPH.

Návrh musí být možné zrealizovat do konce roku 2022.

PODAT NÁVRH

Vyberte si jeden ze tří způsobů podání.

PODÁNÍ ON-LINE

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

PODÁNÍ OSOBNĚ

podávejte na podatelně Městského úřadu