Vartenské posezení

V příjemném stínu poblíž Vartenské kapličky by mohla vzniknout malá odpočinková zóna na cestě z jižního okraje města do centra. Umístění 4 laviček a dvou odpadkových košů doplněných o herní prvky pro děti: kyvná houpačka, dvě pružinové houpačky, hracího panel a skákací panák, poskytnou zázemí pro krátký odpočinek nebo pobyt na čerstvém vzduchu.
Realizovatelné
2021
Sdílet:

Vytvoření 2 odpočívadel propojených mlatovými cestami a vybavení ploch základním funkčním mobiliářem ve stínu vzrostlých stromů u Vartenské kapličky – v parčíku mezi ulicemi Pražská, Vrábská a Josefa Suka.

Parkové lavičky s opěradlem (4 kusy), odpadkové koše (2 kusy) a jednoduché herní prvky – vahadlová houpačka s dvěma sedátky (věk 3-14 let), kolébačka pro jednoho a pro tři uživatele (2-6 let), hrací panel bludiště ( 3-6 let) a skákací panák z gumového granulátu.

Všechny prvky budou instalovány v mlatových výsečích odpočívadel.

Na umístění mobiliáře a herních prvků bude navazovat revitalizace a posílení funkční náplně tohoto parčíku: stabilizace vegetačních prvků, zpřístupnění plochy pomocí zpevněných cest a odpočivadel a provedení terénních úprav, zatravnění, případně doplnění zeleně.

Odhadované náklady

400000 Kč

Umístění

Travnatá plocha mezi ulicemi Pražská, Vrábská a Josefa Suka.

Nejnovější návrhy